Samenwerking met de overheid

Wanneer de eigen interventiedienst van BP dat nodig acht, wordt hulp van buiten ingeroepen bij een crisis. Die samenwerking tussen interne en externe hulpdiensten is goed voorbereid en wordt regelmatig getraind.

Externe hulpdiensten

Zo nodig roept de bedrijfsbrandweer van BP de hulp in van de externe hulpdiensten. In principe gebeurt dat op aangeven van de interventieleider (de shift supervisor) via de controlekamer waar zich de alarmcentrale bevindt.

Samen oefenen

Elk jaar organiseert BP in Geel een grote oefening. Om de twee tot drie jaar wordt er een Seveso-oefening gehouden en dan wordt er samen getraind met (een deel van) de externe hulpdiensten. Trainingen zoals deze zijn bedoeld om de samenwerking verder te verbeteren tussen het interventieteam van BP en de betrokken externe hulpdiensten, in de eerste plaats de brandweer van Geel. Samen oefenen zorgt er ook voor dat het interne noodplan blijft passen in het externe rampenplan van de overheid.

Rampenplanning overheid

Rampenplanning, inclusief de manier waarop met de bevolking gecommuniceerd moet worden, is een zaak van de overheid. De overkoepelende organisatie daarvan is in handen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken