Bedrijfssirenes

Wanneer er zich een noodtoestand voordoet bij BP in Geel, is het van het allergrootste belang dat iedereen in de fabriek snel op de hoogte is en gepast reageert. De alarmering door middel van de fabrieksirene is en blijft de meest geschikte methode.

Wanneer luiden de bedrijfssirenes?

Wanneer iemand op de fabriek een incident (brand, explosie, vloeistof- of gaslek) ontdekt, draait hij het noodnummer. Hierop worden de sirenes in werking gesteld en de interne interventiediensten gealarmeerd.
De mensen die op dat ogenblik in de fabriek zijn, gaan naar de verzamelplaats in de buurt van hun werkplek en wachten daar op verdere instructies of tot het alles veilig-signaal wordt geactiveerd. 
Er is ook een evacuatiesignaal voorzien. Wanneer dat klinkt, moet iedereen op een snelle, correcte en geordende manier de fabriek verlaten. Dat is evenwel nog nooit nodig geweest in de geschiedenis van BP in Geel.

Maandelijkse test

De test van de sirenes gebeurt op iedere eerste vrijdag van de maand om 12.30u.

Drie signalen

Er zijn drie signalen in gebruik bij BP in Geel: 

1. noodsignaal 
2. evacuatiesignaal 
3. 'alles veilig'-signaal