Sirenes overheid

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft in de buurt van nucleaire centra en Seveso-bedrijven elektronische sirenes geplaatst die de bevolking kunnen waarschuwen bij ongevallen. De sirenes kunnen niet alleen tonen produceren, maar ook gesproken boodschappen uitzenden.

Tests in 2015 (tussen 11.45u en 13.15u)

  • donderdag 8 januari
  • donderdag 2 april
  • donderdag 2 juli
  • donderdag 1 oktober

Waar in de omgeving?

In Geel, Laakdal en Meerhout bevinden zich dergelijke elektronische sirenes. De sirenes zijn op verschillende plaatsen geïnstalleerd, waaronder één op het dak van het administratiegebouw bij BP in Geel.

Stille tests

De sirenes worden dagelijks getest door middel van zogenaamde stille tests die verlopen via het radionetwerk van de Civiele Bescherming en die niet hoorbaar zijn voor de bevolking.

Luide tests

Een 'luide' test is een zogenaamd 'nucleair of NBC-alarmsignaal' (van nucleair, biologisch, chemisch), een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap "proefsignaal" weerklinken voorafgegaan door een dingdong-geluid.

Wanneer tests?

Op 5 oktober 2002 werden de sirenes voor het eerst 'luid' getest. Sindsdien gebeurt dat in principe eenmaal per kwartaal, telkens de eerste donderdag van de maanden januari, april, juli en oktober. Voor de actuele data, zie hiervoor.

Meer info