OPSIS-maandresultaten

Dit zijn de maandgemiddelden van de meetresultaten van OPSIS. Cijfers van de laatste vijf jaar.

Maandgemiddelden OPSIS in 2015

Maandgemiddelden OPSIS in 2014

Maandgemiddelden OPSIS in 2013

BP in Geel en JBF RAK LLC zijn overeengekomen dat JBF een PET-productie-eenheid (polyethyleentereftalaat) bouwt op de site van BP in Geel. Door die bouw, gelegen ten zuiden van de PX-eenheid, is de opstelling van het OPSIS-systeem rond de PX-eenheid aangepast. Het systeem bestond oorspronkelijk uit twee lampen (noordwest), twee spiegels (noordoost en zuidwest) en twee detectoren (zuidoost). Afwisselend werd gemeten langs meetpad noordoost en meetpad zuidwest. Door de inplanting van het project wordt de zuidelijke straal onderbroken en drong zich een nieuwe configuratie op. Daarbij is het noordoostelijk meetpad behouden en is het zuidwestelijk meetpad opgesplitst in een meetpad zuid en een meetpad west.

Maandgemiddelden OPSIS in 2012

Maandgemiddelden OPSIS in 2011

In april en mei zijn er kalibraties en testen verricht op het OPSIS-systeem, waardoor de waarden schommelen. Vermoedelijk is er een technisch probleem met het analysetoestel, dat werd uitgebouwd voor nazicht bij de leverancier in Zweden. Om in tussentijd toch detectie en opvolging te garanderen, werd in juli een vervangtoestel geïnstalleerd.

Maandgemiddelden OPSIS in 2010

In januari 2010 was het analysetoestel van OPSIS voor een grote onderhoudsbeurt gedurende een week uitgebouwd. Alle andere meetsystemen werkten normaal zodat de opvolging van de emissies gegarandeerd bleef.