Geluid

Geluid is een belangrijk milieuthema voor BP in Geel.

Geluid is om meerdere redenen een moeilijk onderwerp. Lawaai is een subjectief gegeven, allerlei invloeden zoals het weer spelen mee en technisch is het lastig om geluid te beperken.