Geluid - jaar na jaar

Een onafhankelijk onderzoeksbureau voert regelmatig geluidsimmissiemetingen uit in opdracht van BP. Dit zijn de resultaten van de laatste vijf jaar.

2018

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Vinçotte voerde van 23 januari tot 22 februari immissiemetingen uit in de omgeving. Sinds dit jaar wordt er slecht op 3 punten gemeten: uit een studie die vorig jaar werd uitgevoerd, blijkt dat de impact van BP niet meer relevant is op meetpunt G ten zuidoosten van de site in Eindhout.

 • Meetpunt A: 50.5 dBA
 • Meetpunt F: 49 dBA
 • Meetpunt B: 50 dBA
 • In het noorden in de meetpunten A en F is er een stijging bij zuidoosten wind ten opzichte van vorig jaar. Tijdens de vriesperiode in februari werden er een aantal nachten bijkomend geluid gecreëerd door het stomen van schepen.
 • In het zuiden in meetpunt B is er ook een stijging waargenomen ten opzichte van 2017, maar zijn de niveaus terug vergelijkbaar met 2016. Dit kan mogelijk verklaard worden omdat dit meetpunt verplaatst werd na werken in de betreffende tuin.

2017

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Vinçotte voerde van 23 januari tot 20 februari immissiemetingen uit op de vier vaste punten A, B, F en G.

 • Meetpunt A: 50 - Weinig tot geen wijziging
 • Meetpunt F: 48 - Weinig tot geen wijziging bij ZO- en ZW-wind. Lichte stijging bij Z-wind
 • Meetpunt B: 49 - Geen meetresultaten bij NW-wind Daling bij N- en NO-wind
 • Meetpunt G: 51 - Geen meetresultaten bij NW-wind Lichte daling bij N-wind

2016

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Vinçotte voerde van 23 januari tot 20 februari 2016 opnieuw immissiemetingen uit op de vier vaste punten A, B, F en G.

 • Meetpunt A: bij zuidelijke en zuidoostelijke wind is er een lichte daling ten opzichte van de vorige jaren gemeten. De hoogste resultaten zijn er bij een zuidwestelijke wind en dat heeft te maken met de impact van de E313. Bij die windrichting is er een lichte stijging tegenover 2015.
 • Meetpunt F: bij alle windrichtingen is er een (zeer) lichte daling van de gemeten geluidsniveaus.
 • Meetpunt B: bij de wind uit het noordwesten zijn er geen meetresultaten beschikbaar. Bij wind uit het noorden is er een daling van 1 dB(A) ten opzichte van 2015. Voor de wind uit het noordoosten is er slechts één meetwaarde beschikbaar. Deze is vergelijkbaar met die van 2015.
 • Meetpunt G: bij wind uit noordelijke richtingen is er een daling van 1 db(A) ten opzichte van 2015.

2015

Zoals elk jaar voerde het onafhankelijk onderzoeksbureau Vinçotte ook in 2015 geluidsimmissiemetingen uit. Het onderzoek ging door van 19 januari tot 16 februari op de vier vaste punten A, B, F en G.

 • In tegenstelling tot 2014 was er dit jaar wel voldoende N-, NO- en NW-wind, zodat voor de zuidelijke punten B en G ook resultaten bij representatieve productieomstandigheden beschikbaar zijn.
 • Meetpunt A: de geluidsniveaus zijn vergelijkbaar met de vorige jaren.
 • Meetpunt F: bij wind uit het zuiden en het zuidwesten, zijn de gemeten geluidsniveaus vrijwel gelijk aan 2014. Bij wind uit het zuidoosten is er een stijging van om en bij 1 dB(A).
 • Meetpunt B: bij wind uit het noordwesten is het geluid op het niveau van 2013. Bij wind uit het noorden is er een stijging van 2 dB(A). Bij wind uit het noordoosten is er een stijging van 1,7 dB(A).
 • Meetpunt G: bij wind uit noordelijke richtingen is er een stijging van 2 tot 3 dB(A).

2014

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Vinçotte voerde van 13 januari tot 10 februari 2014 opnieuw immissiemetingen uit op de vier vaste punten A, B, F en G.

 • In verband met de meetpunten ten zuiden van de site (B en G) werden er tijdens de volledige campagne maar twee uren met NW-wind opgetekend bij representatieve meet- en productie-omstandigheden, en geen uren met N- of NO-wind. Er zijn bijgevolg geen bruikbare resultaten om een vergelijking met vorige jaren te kunnen maken.
 • Wat de meetpunten ten noorden van de site betreft (A = NW, mtpnt F = N), werd vastgesteld dat de resultaten in dezelfde lijn liggen als vorig jaar bij ZW- en ZO-wind. Bij zuidenwind is er wel een stijging van het totale geluidsniveau met 1,5 dB(A), en dat voor zowel meetpunt A als meetpunt F.

2013

Zoals elk jaar voerde het onafhankelijk onderzoeksbureau Vinçotte begin 2013 immissiemetingen uit. Die metingen gingen door van 14 januari tot 25 februari 2013 op de vier vaste punten A, B, F en G.

 • Meetpunt A. Bij zuidelijke en zuidoostelijke wind is er een lichte daling tegenover 2012 gemeten. De hoogste resultaten zijn er bij een zuidwestelijke wind en dat heeft te maken met de impact van de E313. Bij die windrichting is er geen significante daling tegenover 2012.
 • Meetpunt A. Bij zuidelijke en zuidoostelijke wind is er een lichte daling tegenover 2012 gemeten. De hoogste resultaten zijn er bij een zuidwestelijke wind en dat heeft te maken met de impact van de E313. Bij die windrichting is er geen significante daling tegenover 2012.
 • Meetpunt B. Bij een noordelijke of noordoostelijke wind is er een duidelijke daling van het geluidsniveau. Het stoppen van de warmtekrachtkoppelinginstallatie (Cogen) draagt daar zeker toe bij.
 • Meetpunt G. De resultaten zijn identiek aan die van vorig jaar.

2012

In 2012 gingen de metingen door in de periode februari-maart 2012. De nieuwe waarden tonen een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Voornamelijk op meetpunt F (noord) is de stopzetting van de PIA-eenheid duidelijk.

2011

Ook in 2011 werden de geluidsaneringen verdergezet. In januari-februari gingen de jaarlijkse immissiemetingen door.

 • In de punten ten zuiden van het bedrijf is er een duidelijke verhoging ten opzichte van 2010. In meetpunt B is er een stijging van 2 dB(A) en in meetpunt G een stijging van 2,7 dB(A).
 • Bij het nagaan van de oorzaak van die verhoging kon er geen verband gelegd worden tussen de productieomstandigheden en de gestegen meetwaarden. Gelet op de opmerkelijke toename in de zuidelijke punten van 4 dB(A) tijdens de daguren, vermoeden de verantwoordelijken dat de autosnelweg E313 een invloed heeft op het geluidsniveau. Want, mocht die verhoging enkel door de site veroorzaakt worden, zou die sterke stijging ook zichtbaar zijn tijdens de nachtwaarden, wat dus niet het geval was.