Opendeurdagen

Opendeurdagen zijn hoogdagen van communicatie en openheid. Gemiddeld om de vier jaar opent de chemische industrie alsook BP de deuren.

Bij opendeurdagen ligt de nadruk op ontmoeting, informatieverstrekking over milieu, veiligheid en het nut van chemische producten in het dagelijks leven. Opendeurdagen richten zich vooral op de mensen uit de buurt en de familie en vrienden van eigen medewerkers en die van huiscontractacten. 

Opendeurdagen in de recente geschiedenis

1995

 Zaterdag 23 en zondag 24 september

1998

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober - 3300 bezoekers

2002

Zaterdag 4 (grote publiek) en zondag 5 mei (familie en vrienden medewerkers). 3000 bezoekers

2006

Zaterdag 13 (familie en vrienden medewerkers) en zondag 14 mei (grote publiek - 'Zondag van de Chemie'). 1700 bezoekers 

2011

Zondag 22 mei. Deze opendeurdag kadert in het Internationale Jaar van de Chemie. 1200 bezoekers.