Koeltorens - soorten

Er bestaan allerlei soorten koeltorens

Maten en vormen

De bekendste koeltorens zijn de enorme, wat zandlopervormige constructies zoals die bijvoorbeeld zijn opgesteld aan de kerncentrale van Doel. De meeste koeltorens zijn echter heel wat bescheidener in omvang - de grootte hangt min of meer af van het nodige koelvermogen. 

Materiaal

De wanden van koeltorens zoals die in Doel, zijn gemaakt uit beton. Ook kleinere modellen zoals in de chemische industrie, zijn soms uit beton gemaakt. Andere zijn dan weer volledig of grotendeels uit hout gemaakt, eventueel aangevuld met kunststoffen. Ook combinaties beton-hout-kunststof zijn mogelijk.

Één of meerdere cellen

Koeltorens bestaan soms ook uit meerdere cellen, onderdelen die onafhankelijk van elkaar kunnen ingezet worden. Elke cel heeft dan een eigen ventilator.