Koeltorens - milieu en lawaai

Een koeltoren is geen schouw waaruit rook ontsnapt, maar maakt wel behoorlijk wat lawaai.

Zijn koeltorens schadelijk voor het leefmilieu?

Koeltorens zijn niet schadelijk voor het milieu - ze doen niets anders dan water afkoelen. Slechts twee tot vijf percent van het water verdampt, de rest wordt hergebruikt.Mochten fabrieken hun koelwater uit een meer of een rivier tappen en het té warm terugvoeren, zou dat wel nadelig zijn voor het leefmilieu. Warm, zelfs zuiver, water verstoort de biotoop omdat het algengroei veroorzaakt en het water zuurstofarm maakt. Dat kan vissterfte en verschraling van de biodiversiteit veroorzaken. Door de inzet van koeltorens gebeurt dat dus niet. Overigens zijn er wettelijke normen opgelegd voor de temperatuur die looswater mag hebben.

Lawaaihinder

Koeltorens maken nogal wat herrie, vooral veroorzaakt door de draaiende schoepen en het neervallende water. Wanneer een koeltoren te dicht in de buurt van een woonbuurt staat, kan dat lawaaioverlast veroorzaken. Door gebruik te maken van kunststoffen in plaats van hout, door geluidsafscherming aan de bron en andere maatregelen kunnen de decibels verminderd worden. Zo nodig kan ook een geluidswal soelaas brengen.