Koeltorens - nevelvorming

Een klein gedeelte van het gekoelde water verdampt en is soms in de vorm van een pluim of nevel zichtbaar boven de koeltoren.

Waarom lijkt een koeltoren nu wel en dan weer niet hevig te nevelen?

Damp die bovenaan de toren in contact komt met de koudere omgevingslucht, condenseert voor een deel en vormt kleine neveldruppeltjes. 
Koeltorens kunnen aan- en afgezet worden naargelang de nood aan koelvermogen. Het spreekt vanzelf dat een stilgelegde toren niet zal dampen. Toch kan een koeltoren in werking meer dan wel minder zichtbaar nevelen en dat bij gelijkblijvende werking. Een en ander hangt af van het weer. Hoe kouder of vochtiger de lucht (in de winter, 's morgens in de zomer of bij regenachtig weer), hoe groter de zichtbare pluim. Op een warme dag is de pluim vrijwel onzichtbaar, omdat de waterdamp de kans niet krijgt om af te koelen voor hij in de omgevingslucht wordt opgenomen.

Kan de in koeltorens gevormde nevel gevaarlijk zijn?

Koeltorens kunnen bij ongunstig weer nevel of mist vormen. Als de koeltoren (te) dicht in de buurt van een weg is gelegen, kan dat risicovol zijn. Onder bepaalde omstandigheden zou de nevel het zicht kunnen belemmeren van voorbijrijdende chauffeurs. En bij vriesweer bestaat een, weliswaar zeer kleine, kans dat de neervallende waterdamp rijm veroorzaakt.