Fakkels - werking

Een fakkel is een veiligheidsinstrument waarmee een plotse overmaat aan gas wordt afgevoerd en milieuvriendelijk verbrand. Maar hoe werkt dat?

Hoe werkt een fakkel?

In een chemische fabriek vind je dikwijls brandbare gassen zoals koolwaterstoffen. Om die te kunnen verwerken, worden die in allerlei vaten onder druk gebracht. Wanneer die druk in die vaten om welke reden ook, te hoog wordt, moet die weg kunnen. Daarom zijn de vaten voorzien van een veiligheidsklep. Dat is een klep die opent wanneer de druk in het vat boven een bepaalde waarde stijgt. Die veiligheidskleppen zijn via leidingen verbonden met de fakkel. In de fakkel vermengen de brandbare gassen zich met zuurstof, aangevoerd door middel van stoom, en ontsteken door contact met de pilot, een soort waakvlam bovenaan in de fakkel.

Waarom brandt een fakkel altijd een beetje?

Dat je soms een kleine, doorgaans door aardgas gevoede, waakvlam bovenaan de fakkel ziet, is normaal. Dit is als het ware de 'ruststand' van de fakkel. Net zoals bij een warmwaterapparaat op gas, dient die waakvlam om aangevoerde gassen onmiddellijk te ontbranden.

Waarom komt er dikwijls stoom uit een fakkel?

Een fakkel in 'rust' is een fakkel waarin enkel de waakvlam brandt. Toch zie je daar soms ook een witte stoompluim vertrekken. Dat heeft te maken met de stoom die, als de fakkel in werking treedt, wordt toegevoegd aan de koolwaterstoffen. Het is de zuurstof, gevat in de stoom, die de verbranding volledig - en dus schoon - laat verlopen. 
Er wordt overigens continu een beetje stoom op de fakkel gezet om de stoomleiding warm te houden. Mocht die stoom, als er moet gefakkeld worden, plots in de koude leidingen terechtkomen, zou dit nadelig zijn. Er zou overvloedige condensatie in de stoomleiding optreden, met mogelijk 'waterslag' (water hammer) en pijpbeschadiging als gevolg. De plotse overmaat aan water (gecondenseerde stoom) zou ook de waakvlammen kunnen doven. 
Als algemene regel (niet alleen voor stoomleidingen van fakkels) geldt dat een stoomleiding die uit dienst is geweest steeds langzaam terug in dienst moet worden genomen terwijl men er voor zorgt dat alle gevormde condensaat weg kan door voldoende drains op deze leidingen te openen.