Fakkels - milieu en lawaai

Het aantal misverstanden over de functie van een fakkel is hoog. Er zijn ook heel wat vooroordelen over de vermeende milieu-onvriendelijkheid.

Zijn fakkels schadelijk voor het milieu?

Een correcte mengeling van stoom en de af te fakkelen koolwaterstoffen geeft een schone verbranding, een heldere vlam en geen schadelijke stoffen in de atmosfeer. De restproducten zijn waterdamp en koolstofdioxide (CO2) en dat zijn de stoffen die wij als mensen uitademen.
Om een volledige, schone verbranding te verkrijgen, moeten de koolwaterstoffen voldoende gemengd zijn met zuurstof. Dat wordt gedaan door stoom toe te voegen. Een goed werkende fakkel herken je aan de heldere vlam en het ontbreken van een zwarte rookpluim.

Waarom komt er af en toe toch zwarte rook uit een fakkel?

Wanneer een fakkel zeer plots en hevig of stootsgewijs in werking treedt, kan het zijn dat er tijdelijk zwarte rook uit een fakkel komt. Dat heeft te maken met een kortstondig achterna hinken van de stoomtoevoer en wordt zoveel mogelijk vermeden. Verwissel deze (zwarte) rookvorming niet met de soms min of meer continue en onschuldige (witte) stoompluim

Waarom maken fakkels af en toe lawaai?

Om een fakkel goed te laten werken, moet stoom worden bijgevoegd. De trillingen en het lawaai die fakkels soms maken, ontstaan doordat die stoom een druk heeft van tien bar die dan plots expandeert naar atmosfeer. Dat betekent een sterke drukverlaging en zorgt voor turbulentie en lawaai. Het alternatief - geen stoom toevoegen - is erger. De verbranding is dan onvolledig, er zal een zwarte pluim ontstaan, met de mogelijkheid tot roetvorming en uitstoot van onverbrande koolwaterstoffen.