Waterzuivering

BP heeft een uitgebreide installatie waar gebruikt water wordt gezuiverd.

BP betrekt haar water uit het nabijgelegen Albertkanaal. Gebruikt of vervuild water wordt gezuiverd voor het geloosd wordt in de Nete. 

Soorten te zuiveren afvalwater

  • Water, gebruikt in het proces, wordt via een eigen net van riolen afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie
  • Sanitair afvalwater wordt via een aparte riolering naar de waterzuivering geleid

Watersoorten die rechtstreeks naar de stabilisatievijver worden geleid

  • Het zogenaamde hemelwater (regen, sneeuw, hagel ...) wordt opgevangen in een open grachtenstelsel en komt samen met het gezuiverde proces- en sanitair afvalwater in de stabilisatievijver terecht.
  • Waterstromen, afkomstig van de koeltorens, zandfilters, en dergelijke gaan ook rechtstreeks in de stabilisatievijver omdat ze geen bijkomende zuivering vereisen.