Waterzuivering - milieu

Het feit dat waterzuiveringsinstallaties bestaan, heeft alles met milieuzorg te maken.

Kwaliteit

De waterzuiveringsinstallatie van BP in Geel zorgt ervoor dat het water dat in de Nete terechtkomt, minstens voldoet aan de wettelijke lozingsnormen

Controle

De controle van de waterzuivering gebeurt natuurlijk conform de wettelijke vereisten. Het water van de stabilisatievijver is het gezuiverde afvalwater dat uiteindelijk door de meetgoot naar de Nete gaat. Op die meetgoot zit een controleprogramma dat continu een aantal parameters meet. Maandelijks gebeurt er een controle door een erkend labo.
De grondwaterhuishouding wordt opgevolgd via een hele reeks peilputten. Een aantal peilputten worden om de twee jaar bemonsterd. Een volledig bodem- en grondwateronderzoek gebeurt om de tien jaar. Het laatste dateert van 2013. 

Biogas

BP zet het biogas dat wordt opgewekt in de anaerobe stap van de waterzuivering elders nuttig in, in plaats van het naar de atmosfeer te laten ontsnappen. 

Fauna en flora

De stabilisatievijver is een biotoop voor heel wat dieren en planten.

Geurhinder

Een negatief punt aan de werking van de afvalwaterzuivering is de af en toe voorkomende geurhinder.