Nieuwsarchief

24-06-2015 - Extra testen van alarmsirenes op BP-site

De directie van BP Chembel wil de omwonenden graag informeren over bijkomende testen van de alarmapparatuur. Deze testen zullen op de BP-site plaats vinden op woensdag 24 juni vanaf 13 h en zullen vermoedelijk eindigen rond 13.45 h. De directie wil zich nu al verontschuldigen voor de eventuele hinder die deze testen met zich zullen meebrengen.

26-05-2015 Maatschappelijke zetel BP verhuist

Datum van publicatie: 26 mei 2015

BP verhuist zijn maatschappelijke zetel. Vanaf 1 juni is die:
BP Europa SE - BP Belgium
Amocolaan 2
2440 België

Het facturatieadres blijft hetzelfde.

23-07-2015 Brief voor omwonende omtrent transport reactor

Tijdens de nacht van 6 op 7 augustus zal er een uitzonderlijk transport plaatsvinden van een reactorvat van Coek in Liessel naar de BP Site in Geel. Voor dat transport zijn al heel wat voorbereidende maatregelen getroffen. Tijdens de nacht van het transport kan er ook lokaal wat hinder ontstaan en moeten omleidingen gevolgd worden. Alle omwonenden krijgen daarover een persoonlijke brief toegestuurd. Die brief kan je hier ook nalezen. 

04-07-2015 - Fakkelactiviteit door storing

Door een elektrische storing in de PX-installatie is vanavond, 4 juli 2015, de fakkel van die installatie in werking getreden. 
Die fakkel is een veiligheidsinstrument dat ervoor zorgt dat gassen op een gecontroleerde wijze verbrand worden zodat er geen veiligheidsrisico’s voor de omgeving ontstaan. 
BP verontschuldigt zich voor de visuele en geluidshinder die gepaard gingen met het affakkelen. Mogelijk zal er in de nacht van 4 op 5 juli nog sporadisch lichte fakkelactiviteit zij

03-06-2015 - Alarmering bevolking in risicozones rond Seveso en nucleaire bedrijven

De overheid laat weten dat donderdag 2 juli 2015, tussen 11.45u en 13.15u, de luide test van het elektronische sirenenet wordt uitgevoerd. Het sirenenetwerk wordt beheerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en bestaat momenteel uit ongeveer 585 sirenes. Het netwerk kan worden ingezet ter verwittiging van de bevolking bij noodsituaties. De sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel.
Ook op het dak van het administratiegebouw van BP in Geel staat een dergelijke sirene die dus door de overheid bediend wordt.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC-alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘proefsignaal’ weerklinken, voorafgegaan door een ’ding-donggeluid. De huiltonen overbruggen een afstand van ongeveer 1500 meter (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Verder worden er ook nog een aantal personen en instanties op de hoogte gebracht, zoals de burgemeesters, de brandweerkorpsen, de 100- en 101 centra, de noodplanningsambtenaren en de betrokken bedrijven. Een mededeling wordt overgemaakt aan de radio- en televisiestations en aan de pers. Dit om elke vorm van paniek te vermijden.

Reacties kunt u kwijt op alerte@ibz.fgov.be.
Tijdens de week van de luide test, vanaf 9u tot 16u, is het gratis nummer 0800-94.113 ter beschikking voor iedereen die bijkomende vragen heeft.

26-05-2015 - Maatschappelijk zetel BP verhuist

BP verhuist zijn maatschappelijke zetel. Vanaf 1 juni is die:
BP Europa SE - BP Belgium
Amocolaan 2
2440 België

Het facturatieadres blijft hetzelfde.

13-05-2015 - Werken aan alarmsysteem

Als bedrijf moeten we regelmatig onze technologieën upgraden.  Zo ook de technologie voor de sturing van het evacuatiealarmsysteem.   Vanaf maandag 18 mei om 19 uur tot dinsdagavond 19 mei zal hieraan gewerkt worden.  De kans bestaat dat een alarmsignaal zal afgaan.   In dat geval, ongeacht welke aanleiding tot alarmactivatie, zal hierop gepast gereageerd worden.

Wij danken jullie voor het begrip. 

25-03-2015 - Alarmering bevolking in risicozones rond Seveso en nucleaire bedrijven

De overheid laat weten dat donderdag 2 april 2015, tussen 11.45u en 13.15u, de luide test van het elektronische sirenenet wordt uitgevoerd. Het sirenenetwerk wordt beheerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en bestaat momenteel uit ongeveer 585 sirenes. Het netwerk kan worden ingezet ter verwittiging van de bevolking bij noodsituaties. De sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel.
Ook op het dak van het administratiegebouw van BP in Geel staat een dergelijke sirene die dus door de overheid bediend wordt.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC-alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘proefsignaal’ weerklinken, voorafgegaan door een ’ding-donggeluid. De huiltonen overbruggen een afstand van ongeveer 1500 meter (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Verder worden er ook nog een aantal personen en instanties op de hoogte gebracht, zoals de burgemeesters, de brandweerkorpsen, de 100- en 101 centra, de noodplanningsambtenaren en de betrokken bedrijven. Een mededeling wordt overgemaakt aan de radio- en televisiestations en aan de pers. Dit om elke vorm van paniek te vermijden.

Reacties kunt u kwijt op alerte@ibz.fgov.be.
Tijdens de week van de luide test, vanaf 9u tot 16u, is het gratis nummer 0800-94.113 ter beschikking voor iedereen die bijkomende vragen heeft.

15-12-2014 - Alarmering bevolking in risicozones rond Seveso en nucleaire bedrijven in januari '15

De overheid laat weten dat donderdag 8 januari 2015, tussen 11.45u en 13.15u, de luide test van het elektronische sirenenet wordt uitgevoerd. Het sirenenetwerk wordt beheerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en bestaat momenteel uit ongeveer 585 sirenes. Het netwerk kan worden ingezet ter verwittiging van de bevolking bij noodsituaties. De sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel.
Ook op het dak van het administratiegebouw van BP in Geel staat een dergelijke sirene die dus door de overheid bediend wordt.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC-alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘proefsignaal’ weerklinken, voorafgegaan door een ’ding-donggeluid. De huiltonen overbruggen een afstand van ongeveer 1500 meter (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Verder worden er ook nog een aantal personen en instanties op de hoogte gebracht, zoals de burgemeesters, de brandweerkorpsen, de 100- en 101 centra, de noodplanningsambtenaren en de betrokken bedrijven. Een mededeling wordt overgemaakt aan de radio- en televisiestations en aan de pers. Dit om elke vorm van paniek te vermijden.

Reacties kunt u kwijt op alerte@ibz.fgov.be.
Tijdens de week van de luide test, vanaf 9u tot 16u, is het gratis nummer 0800-94.113 ter beschikking voor iedereen die bijkomende vragen heeft.

* Meer info over de overige tests in 2015
* Bijkomende informatie over het alarmeringsnet (u verlaat deze website)
* Informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (u verlaat deze website)

06-12-2014 - PTA-poeder zorgt voor ongemak

In de nacht van 5 op 6 december heeft er zich een technisch probleem voorgedaan op de site van BP in Geel. Daardoor werd een hoeveelheid PTA (wit poeder) de lucht ingestoten. Dat verplaatste zich door de wind richting Winkelomheide. De volksgezondheid is evenwel nooit in het gedrang gekomen. Buurtbewoners die hierover melding willen maken, worden verzocht om contact op te nemen met de Groene Telefoon, nummer 0800 13459. BP Geel verontschuldigt zich voor het ongemak.

03-11-2014 - Vals alarm door technische storing

Door een technische storing was vandaag rond 13.30 u gedurende ongeveer een half uur het 'alles veilig’-signaal te horen. Dat was tot buiten het BP-terrein te horen, zonder dat er zich een noodtoestand of onveilige situatie heeft voorgedaan. Het betrof immers slechts een vals alarm. Tegelijk was ook de Groene Telefoon gedurende een korte periode niet bereikbaar.
We excuseren ons voor de overlast bezorgd aan de omwonenden van de fabriek!

27-10-2014 - Mogelijke geluidshinder door testen op 28 oktober

Op dinsdag 28 oktober worden er door BP enkele testen op de site uitgevoerd. Bij die testen wordt er wat extra stoom aangemaakt, die vervolgens zal moeten afgeblazen worden. Hierdoor kan er tijdelijk wat geluidshinder ontstaan, waarvoor we ons willen verontschuldigen.

16-09-2014 - Alarmering bevolking in risicozones rond Seveso en nucleaire bedrijven op 2 oktober

De overheid laat weten dat donderdag 2 oktober 2014, tussen 11.45u en 13.15u, de luide test van het elektronische sirenenet wordt uitgevoerd. Het sirenenetwerk wordt beheerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en bestaat momenteel uit ongeveer 585 sirenes. Het netwerk kan worden ingezet ter verwittiging van de bevolking bij noodsituaties. De sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel.
Ook op het dak van het administratiegebouw van BP in Geel staat een dergelijke sirene die dus door de overheid bediend wordt.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC-alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘proefsignaal’ weerklinken, voorafgegaan door een ’ding-donggeluid. De huiltonen overbruggen een afstand van ongeveer 1500 meter (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Verder worden er ook nog een aantal personen en instanties op de hoogte gebracht, zoals de burgemeesters, de brandweerkorpsen, de 100- en 101 centra, de noodplanningsambtenaren en de betrokken bedrijven. Een mededeling wordt overgemaakt aan de radio- en televisiestations en aan de pers. Dit om elke vorm van paniek te vermijden.

Reacties kunt u kwijt op alerte@ibz.fgov.be.
Tijdens de week van de luide test, vanaf 9u tot 16u, is het gratis nummer 0800-94.113 ter beschikking voor iedereen die bijkomende vragen heeft.

* Meer info over de overige tests in 2014
* Bijkomende informatie over het alarmeringsnet (u verlaat deze website)
* Informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (u verlaat deze website)

29-08-2014 - Brandsirenes JBF worden getest

Het bedrijf JBF GE, gelegen op de BP site in Geel, laat weten dat op dinsdag 29 juli 2014 vanaf 8 uur de brandsirenes getest worden. 
In afwachting van de ontwikkeling van eigen communicatiekanalen maakt JBF voorlopig onder andere gebruik van de website van BP om de communicatie met de buren te verzorgen. Het bedrijf dankt voor het begrip.

26-06-2014 - Alarmering bevolking in risicozones rond Seveso en nucleaire bedrijven op 3 juli

De overheid laat weten dat donderdag 3 juli 2014, tussen 11.45 h en 13.15 h de elektronische sirenes (‘Seveso-sirenes’) opnieuw worden getest.

Ook op het dak van het administratiegebouw van BP in Geel staat een dergelijke sirene die dus door de overheid bediend wordt.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC-alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘proefsignaal’ weerklinken, voorafgegaan door een ’ding-donggeluid.

Verder worden er ook nog een aantal personen en instanties op de hoogte gebracht, zoals de gouverneurs, de brandweerkorpsen, de 100- en 101 centra en de betrokken bedrijven. Een mededeling wordt overgemaakt aan de radio- en televisiestations en aan de pers.

Reacties kunt u kwijt op alerte@ibz.fgov.be

* Meer info over de overige tests in 2014

* Informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (u verlaat deze website)

18-06-2014 - Noodplanoefening op donderdag 26 juni 2014

De overheid laat weten dat donderdag 2 juli 2015, tussen 11.45u en 13.15u, de luide test van het elektronische sirenenet wordt uitgevoerd. Het sirenenetwerk wordt beheerd door het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en bestaat momenteel uit ongeveer 585 sirenes. Het netwerk kan worden ingezet ter verwittiging van de bevolking bij noodsituaties. De sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en seveso-ondernemingen met hoge drempel.
Ook op het dak van het administratiegebouw van BP in Geel staat een dergelijke sirene die dus door de overheid bediend wordt.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC-alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘proefsignaal’ weerklinken, voorafgegaan door een ’ding-donggeluid. De huiltonen overbruggen een afstand van ongeveer 1500 meter (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Verder worden er ook nog een aantal personen en instanties op de hoogte gebracht, zoals de burgemeesters, de brandweerkorpsen, de 100- en 101 centra, de noodplanningsambtenaren en de betrokken bedrijven. Een mededeling wordt overgemaakt aan de radio- en televisiestations en aan de pers. Dit om elke vorm van paniek te vermijden.

Reacties kunt u kwijt op alerte@ibz.fgov.be.
Tijdens de week van de luide test, vanaf 9u tot 16u, is het gratis nummer 0800-94.113 ter beschikking voor iedereen die bijkomende vragen heeft.

27-05-2014 - Overlast door testen JBF-compressor

Het bedrijf JBF GE, gelegen op de BP site in Geel, laat weten dat het op dinsdag 27 mei 2014 sinds 8 h voor een allereerste keer  proefdraait. Het opstarten van de compressor – als onderdeel van de wettelijke callibratie van het systeem – kan vermoedelijk gepaard gaan met geluidshinder bij de buren. Het bedrijf wil zich bij voorbaat verontschuldigen voor deze mogelijke hinder en doet er alles om de overlast tot een minimum te beperken. 

In afwachting van de ontwikkeling van eigen communicatiekanalen maakt JBF voorlopig onder andere gebruik van de website van BP om de communicatie met de buren te verzorgen.

27-05-2014 - Thomas More voert buurtonderzoek uit voor BP

PERSBERICHT

“Minder hinder van BP”
Studenten marketing van Thomas More voeren buurtonderzoek uit voor BP


Studenten marketing van Thomas More in Geel voerden de voorbije weken, in opdracht van BP een grootschalig buurtonderzoek uit. Maar liefst 588 buurtbewoners in een zone van vijf kilometer rond het bedrijf in Geel kregen tijdens de maand maart de studenten aan de deur om de enquête voor het onderzoek face-to-face af te nemen. Op vrijdag 23 mei stelden BP en de studenten de resultaten van het onderzoek voor. 

Tweejaarlijks buurtonderzoek

BP voert ecologisch en verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Een goede verstandhouding met de buren is daar een belangrijk onderdeel van. Het bedrijf kent graag de mening van de buurtbewoners over de impact, die het bedrijf en zijn activiteiten hebben op de buurt. Sinds 1999 laat BP daarvoor om de twee tot drie jaar een uitgebreid buurtonderzoek uitvoeren. Met de enquête wordt o.a. onderzocht hoe goed de buurtbewoners het bedrijf kennen, hoe hun houding tegenover het bedrijf is, in welke mate zij hinder ondervinden van de activiteiten van het bedrijf en hoe efficiënt het communicatiebeleid van BP is. De resultaten van het onderzoek gebruikt BP om, waar nodig zijn beleid aan te passen. 

Geen onbekende

BP is voor de buurtbewoners uiteraard geen onbekende. Maar liefst 96% van de ondervraagde buren kent BP; 46% van de omwonenden geeft aan BP goed tot zeer goed te kennen. Niet minder dan 70% van de respondenten kent ook de producten die BP dagdagelijks maakt. De overgrote meerderheid (89%) apprecieert de aandacht die BP heeft voor de plaatselijke gemeenschap en de steun die het bedrijf verleent aan lokale initiatieven en verenigingen. 

Minder hinder

Uit het onderzoek blijkt ook dat de buurtbewoners weinig hinder ondervinden van BP. Maar liefst 72% van de ondervraagden zegt geen last van het bedrijf te hebben. Dit is een opmerkelijke verbetering tegenover 2011 toen nog 47% aangaf regelmatig hinder van BP te ondervinden. De respondenten die aangeven wel hinder van het bedrijf te hebben, spreken voornamelijk over geluids- en geurhinder. Positief hierbij is zeker dat die hinder volgens hen slechts enkele keren per jaar voorkomt. 
Opmerkelijk is dat 42% van de ondervraagden zegt niets te ondernemen als ze hinder (zouden) ondervinden. Wie wel actie onderneemt, doet dit voornamelijk rechtstreeks bij BP (30%) via het algemene nummer of via de groene telefoon, een gratis 0800-lijn waarmee iedereen uit de buurt het bedrijf 24 uur op 24 kan contacteren. De groene telefoon wordt door iedereen, die hem kent positief ervaren. Slechts 12% heeft het nummer ook effectief al gebruikt. 

Communicatiebeleid

BP doet veel moeite om met de buren te communiceren. Het bedrijf wil dan ook graag weten of zijn communicatiebeleid efficiënt is. De resultaten van het onderzoek zijn op dit vlak bemoedigend. 75% van de ondervraagden heeft ooit contact gehad met BP. Dat is 7% meer dan in 2011. Het magazine “Buren” dat BP gratis verspreidt, is het belangrijkste instrument om met BP in contact te komen. Het blijft een belangrijke opdracht voor het bedrijf om ook de overige 25% te bereiken. Wie de website van BP al eens geraadpleegd heeft, is er zeer positief over en ziet de site als een belangrijke brug tussen BP en zijn buren.

Minder sceptisch

66% van de respondenten zijn ervan overtuigd dat BP bijdraagt tot de kwaliteit van het leven in de buurt. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van 2011. Ook vinden er significant minder respondenten dat BP een bedreiging vormt voor de omgeving. In 2011 noemde 58% van de respondenten BP geen bedreiging; in 2014 is dit gestegen tot 68%. De buurtbewoners staan duidelijk minder sceptisch tegenover BP dan vroeger. Meer respondenten vinden dat het bedrijf een positieve waarde is in de omgeving en dat BP bijdraagt tot de kwaliteit van het leven in de buurt. Zo scoort BP zeer sterk bij de stelling dat de aanwezigheid van het bedrijf gerechtvaardigd is omdat het werkgelegenheid levert in de omgeving; 93% van de respondenten waren hiermee akkoord.
“Ongeacht de resultaten van het buurtonderzoek, verricht door de studenten Marketing van Thomas More, zijn wij iedere keer blij met hun bevindingen,” zegt Roel Dekoninck, Communications Manager bij BP in Geel. “Want niet alleen geven de uitslagen in detail weer hoe de buurtbewoners over ons denken; de studenten formuleren ook nuttige aanbevelingen waardoor we ons nabuurschap nog kunnen verbeteren. Dit marktonderzoek leert ons bijvoorbeeld dat onze communicatie met de buurt goed is, maar nog voor verbetering vatbaar. Daar gaan we dus verder op inzetten.”

18-03-2014 - Alarmering bevolking in risicozones rond Seveso en nucleaire bedrijven

De overheid laat weten dat donderdag 3 april 2014, tussen 11.45 h en 13.15 h de elektronische sirenes (‘Seveso-sirenes’) opnieuw worden getest.

Ook op het dak van het administratiegebouw van BP in Geel staat een dergelijke sirene die dus door de overheid bediend wordt.

Op het ogenblik van de test zal de sirene een NBC-alarmsignaal geven (nucleair, biologisch, chemisch). Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap ‘proefsignaal’ weerklinken, voorafgegaan door een ’ding-donggeluid.

Verder worden er ook nog een aantal personen en instanties op de hoogte gebracht, zoals de gouverneurs, de brandweerkorpsen, de 100- en 101 centra en de betrokken bedrijven. Een mededeling wordt overgemaakt aan de radio- en televisiestations en aan de pers.

Reacties kunt u kwijt op alerte@ibz.fgov.be

* Meer info over de overige tests in 2014
* Informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (u verlaat deze website)

05-03-2014 - Mogelijke hinder van tijdelijke aard door meer activiteiten op het Albertkanaal

In de komende weken voert BP Geel onderhoudswerken uit aan het tankenpark. Om die reden zullen er in deze periode extra losactiviteiten (minder lange, maar frequentere lossingen,…)  via het kanaal plaatsvinden. Deze tijdelijke werkwijze kan mogelijk gepaard gaan met hinder, waarvoor wij ons nu al willen verontschuldigen. Uiteraard doen we al het mogelijke om die eventuele hinder tot een minimum te herleiden. Alvast bedankt voor uw begrip.

22-01-2014 - Mogelijk geluidshinder door ontmanteling warmtekrachtkoppeling

BP in Geel is volop bezig met de ontmanteling van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie (Cogen). 
Om die reden start het bedrijf tijdens de ochtend van donderdag 23 januari 2014 met hijswerken. Op die manier worden onderdelen van de Cogen-installatie over het fabrieksterrein naar de kade van de afvalverwerkingsinstallatie van IOK verplaatst. 
Om veiligheidsredenen start het hijswerk al om 5 uur ‘s morgens. Dat werk kan gepaard gaan met lichte geluidshinder, waarvoor onze verontschuldigingen. Bedankt voor uw begrip!