Nieuwsarchief

18 juni 2019: Mogelijke geurhinder van azijnzuur door processtoring

18 juni 2019 omstreeks 07:00 h ontstond een processtoring op een productie-eenheid  van BP waardoor tijdelijk azijnzuuremissies ontstonden welke mogelijks tot geurhinder in de omgeving hebben geleid.

BP heeft onmiddellijk de nodige maatregelen genomen om de emissies te beperken en de processtoring op te lossen.

Omstreeks 09:00 h was de toestand volledig genormaliseerd.

BP wenst zich te verontschuldigen voor mogelijke ongemakken.

Vragen?  Hiervoor kan je terecht via mail  op het adres geelcomms@bp.com of telefonisch via de groene telefoon op het nummer 0800/34 159.