1. Home
  2. Gemeenschap

Gemeenschap

BP heeft als doel op een veilige en verantwoordelijke manier waarde te creëren voor zijn stakeholders en de wereld van energie te voorzien

BP en duurzaamheid

 

Onze strategie

Waarde creëren voor aandeelhouders door te helpen voorzien in de groeiende behoefte aan energie in de wereld door op een veilige en verantwoordelijke manier te handelen.

 

Onze doelstellingen

We hebben de ambitie om binnen onze sector toonaangevend te zijn op het gebied van veiligheid, een concern van wereldklasse te zijn dat maatschappelijk verantwoord onderneemt en een goede werkgever is.


We verwachten van al onze contractanten en hun werknemers dat zij handelen in overeenstemming met onze gedragscode.
We zetten ons in om onze verplichtingen na te komen tegenover de landen en gemeenschappen waar we actief zijn.

 

Klik voor meer info op bp.com (Engels)

Onze mensen en waarden

We hechten waarde aan diversiteit van personen en ideeën, en we trachten te garanderen dat iedereen bij BP respectvol en eerlijk wordt behandeld.

 

Hoe we zakendoen

We engageren ons voor hoge ethische normen en de naleving van de geldende wetten overal waar we actief zijn.

 

Onze doelstellingen

Het is de bedoeling om onze waarden verder te verankeren in alles wat we doen.
Tegen 2020 zouden vrouwen 25 % van onze groepsleiders moeten uitmaken.
We verwachten dat de instroom van afgestudeerden van buiten het VK en de VS veertig percent bedragen in 2013.

 

Klik voor meer info op bp.com (Engels)

Veiligheid

Veiligheid is een prioriteit voor ons en we blijven ons inzetten om veiligheid en operationeel risicobeheer in ons bedrijf voorop te stellen.

 

Hoe we veiligheid beheren

Veiligheid wordt aangestuurd door onze directie en wordt toegepast via ons operationele managementsysteem.

 

Onze doelstellingen

We ontwikkelen een grote bekwaamheid en een veilige bedrijfscultuur op alle niveaus van BP.
We blijven ons operationele managementsysteem vooropstellen als de manier waarop BP werkt.
We voeren zowel zelfevaluaties als onafhankelijke evaluaties uit die onze gedragscode bevestigen.

 

Klik voor meer info op bp.com (Engels)

Milieu

BP werkt eraan om de milieueffecten van onze activiteiten en projecten te beheersen, overal waar we actief zijn.

 

Onze impact beheersen

Tijdens de levenscyclus van onze projecten en activiteiten streven we ernaar de milieueffecten en de daarmee verbonden effecten op gemeenschappen aan te pakken.

 

Onze doelstellingen

We identificeren milieueffecten en proberen ze te vermijden of zo veel mogelijk in te perken.
Onze sites stellen jaarlijkse doelstellingen op om de milieuprestaties te verbeteren.
We maken plannen op om milieurisico's die in verband staan met onze projecten en activiteiten te verminderen.

 

Klik voor meer info op bp.com (Engels)

Maatschappij

Voor BP betekent verantwoord werken, streven naar een positieve invloed op de gebieden waar we actief zijn..

 

Sociaaleconomische effecten

We willen dat landen en gemeenschappen voordeel halen uit onze aanwezigheid, en dit staat dan ook beschreven in onze gedragscode en onze waarden.

 

Onze doelstellingen

Het is onze ambitie om negatieve sociaaleconomische gevolgen van onze activiteiten en projecten te vermijden of te verzachten.
.We trachten een open en constructieve relatie op te bouwen met onze stakeholders.
We streven ernaar de mensenrechten te eerbiedigen en medeplichtigheid aan de schending ervan te vermijden.

 

Klik voor meer info op bp.com (Engels)