1. Home
  2. Wie we zijn
  3. bp wereldwijd
  4. Reimagining energy

Reimagining energy

Onze strategie stelt ons in staat om te evolueren van een internationale oliemaatschappij gericht op het produceren van grondstoffen naar een geïntegreerd energiebedrijf dat focust op het leveren van oplossingen voor klanten

Onze strategie

Voortbouwend op ons doel, in combinatie met onze overtuigingen over de toekomst van energiesystemen en veranderende klantbehoeften, is onze strategie opgebouwd rond drie focusgebieden en drie bronnen van differentiatie om waarde te versterken

Ons doel

Ons doel is om energie voor mensen en onze planeet opnieuw uit te vinden. We willen de wereld helpen om net zero te bereiken en het leven van mensen te verbeteren
Reimagining energy ‎–‎ photo montage

We willen een energiebedrijf zijn met een doel; een die wordt vertrouwd door de samenleving, gewaardeerd door aandeelhouders en motiverend voor iedereen die bij bp werkt.


Wij geloven dat we de ervaring en expertise, de relaties en het bereik, de vaardigheid en de wil hebben om dit te doen.

Onze transformatie

In februari 2020 hebben we onze ambitie uiteengezet om in 2050 of eerder een net zero bedrijf te worden en om de wereld te helpen de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul.
Globe photo montage
Om dit doel te bereiken werken we hard aan het diversifiëren en koolstofvrij maken van onze activiteiten en versnellen we onze ambitie om net zero te opereren. Ons doel is om in 2050 of eerder een net zero bedrijf te zijn, zowel wat betreft onze bedrijfsvoering, onze productie en onze verkoopactiviteiten.

Onze doelstellingen

Onze ambitie wordt ondersteund door 20 doelstellingen. Deze worden onderzocht in ons raamwerk voor duurzaamheid, dat onze strategie ondersteunt en dat helpt onze doelen om te zetten in daden.
#bpNetZero image of a road through a forest

Ons raamwerk voor duurzaamheid richt zich op de gebieden waar wij geloven dat wij het grootste verschil kunnen maken voor bp, onze stakeholders en de samenleving. 

 

Voor elk aandachtsgebied hebben we een aantal doelstellingen opgesteld:

 

  • 10 doelstellingen om van bp een net zero bedrijf te maken en de wereld te helpen ditzelfde doel te bereiken
  • 5 doelstellingen om het leven van mensen te verbeteren
  • 5 doelstellingen om beter voor de aarde te zorgen