1. Home
  2. Wie we zijn
  3. BP Geel

BP Geel

6 november 2020 - Naar aanleiding van de stroompanne bij Elia en vervolgens bij BP Geel als afnemer, ontstond er een zwarte rookpluim afkomstig van de fakkels.  De fakkel treedt in werking bij het stilvallen van de fabriek en is een veiligheidsinstrument waarmee een plotse overmaat aan gas wordt afgevoerd en verbrand. Hierbij wordt normaal gebruik gemaakt van stoom die wordt toegevoegd zodat dit een

schone verbranding geeft.

 

Dit was vandaag niet het geval. Er was in eerste instantie vooral zwarte rook waar te nemen.

Door de stroompanne moesten de fakkels onmiddellijk op volle capaciteit in werking treden. Bovendien was er geen stroom om de
stoomtoevoer te garanderen. Deze samenloop van omstandigheden heeft geleid tot de ontwikkeling van de zwarte rook.  Er was op geen enkel moment gevaar voor de omwonenden. 

 

We wensen ons te verontschuldigen voor de mogelijke hinder die dit incident met zich meebracht.

Geniet van de nieuwe bedrijfsfilm over BP in Geel

Milieuvergunning

 

Elk bedrijf binnen Vlaanderen heeft een milieuvergunning nodig, BP ook. Na een wettelijke bepaling van 20 jaar, waarin
wij veel geïnvesteerd hebben om overlast zoveel mogelijk te beperken voor onze omwoners, dient onze vergunning hernieuwd te worden. Tijdens onze voorbereiding willen we graag weten wat er leeft bij onze buren en daarom stellen we transparant het Milieu-Effecten-Rapport (MER) beschikbaar aan jullie bij de gemeentes Laakdal en Geel.