1. Home
 2. Wie we zijn
 3. BP Geel
 4. GVMK
 5. Milieu
 6. Lucht
 7. Lucht en emissies

Lucht en emissies

Bij de aanmaak van chemicaliën ontstaan dikwijls gasvormige (neven-)producten. Die kunnen allerlei vormen aannemen, zowel bijvoorbeeld onschuldige waterdamp als hinderlijke (reuk), dan wel giftige of kankerverwekkende gassen
 • De 'emissie naar lucht' of 'atmosferische uitstoot' kan in twee grote groepen worden onderverdeeld: (1) de 'geleide', zeg maar 'bedoelde' uitstoot, zoals die via een schoorsteen; (2) de 'fugitieve', of 'onbedoelde' uitstoot. Dat zijn dan de zogenaamde lekverliezen: op zich doorgaans kleine uitstoten op 'zwakke' plaatsen zoals kleppen, pompen en dergelijke.
 • De wetgeving in verband met emissies is zeer uitgebreid en streng.
 • Het spreekt vanzelf dat zowel geleide als fugitieve uitstoot zoveel mogelijk wordt vermeden. BP zet daartoe een hele reeks maatregelen in, zowel technisch als qua procedures.
 • Naast een milieu- en gezondheidsaspect is er ook een economisch kant aan emissies: een deel ervan is productieverlies en kost dus geld.
 • De atmosfeer in en rond de installaties wordt op allerlei manieren bewaakt, opgevolgd en gemeten. Een mooi voorbeeld hiervan is de bewaking van emissies in PX-eenheid, met OPSIS als speerpunt.
 • Een bijzonder vorm van atmosferische belasting is geurhinder.