1. Home
  2. Wie we zijn
  3. BP Geel
  4. GVMK
  5. Milieu
  6. Milieu in cijfers
  7. Afvoer Vast Afval

Afvoer Vast Afval

Dit zijn de cijfers over de afvoer van vast afval vanuit de fabriek van BP in Geel.

 

Sommige cijfers hieronder gelden enkel voor BP terwijl andere cijfers rekening houden met de héle site. Dat laatste is het geval voor de gegevens van de stookinstallaties, de lozingen via afvalwater, het waterzuiveringsslib, het kalkslib en de emissie naar lucht via de waterzuivering.

 

Afvoer van vast afval vanuit BP in Geel (absolute cijfers in ton per jaar)

Dit is de absolute hoeveelheid afgevoerd vast afval, uitgedrukt in ton per jaar.

Toelichting bij de gebruikte termen 

Gevaarlijk bedrijfsafval

De term 'gevaarlijk bedrijfsafval' is zeer specifiek gedefinieerd in de wetgeving. Het komt er grotendeels op neer dat alle producten of stoffen die een gevaarslabel (oranje etiket) dragen als 'gevaarlijk' worden omschreven. Ook alles wat met olie in contact komt, is gevaarlijk afval. Je zou dit kunnen vergelijken met het 'klein gevaarlijk afval' (KGA) van thuis. Zo is een lege verfpot bijvoorbeeld gevaarlijk afval, maar ook een filter van paraxyleen (te vergelijken met een brandstoffilter in de auto) en uiteraard ook alle afval die in contact gekomen is met bijvoorbeeld benzeen of xyleen.

 

Niet-gevaarlijk bedrijfsafval

De term 'niet-gevaarlijk bedrijfsafval' verwijst naar producten zoals een afvalzak van zand (een afvalzak van cement is wel gevaarlijk afval), metaalafval, houtafval, isolatieafval, plastic ...

 

Kalkslib

Kalkslib is het slib dat ontstaat bij de zuivering van kanaalwater. BP gebruikt dat gezuiverde water als koel- en proceswater. Het resterende slib bevat zeer weinig verontreinigende stoffen en wordt in de landbouw toegepast.

 

Waterzuiveringsslib

Waterzuiveringsslib ontstaat bij de zuivering van afvalwater en wordt nadien verbrand in een afvalverbrandingsoven van gespecialiseerde firma's.