1. Home
  2. Wie we zijn
  3. BP Geel
  4. GVMK
  5. Milieu
  6. Milieu in cijfers
  7. Lozing via afvalwater

Lozing via afvalwater

Dit zijn de cijfers van lozingen via afvalwater, geloosd via de eigen waterzuiveringsinstallatie van BP in Geel.

 

Sommige milieucijfers zijn enkel geldig voor BP, andere cijfers gelden voor de hele site zoals deze cijfers over lozingen via het afvalwater.

 

Lozing van afval via het afvalwaterDit zijn de relatieve cijfers in kilogram emissies per ton eindproduct.

De cijfers gelden voor de hele site.

Toelichting bij de gebruikte termen

Andere stoffen 

De term 'andere stoffen' staat voor de som van metalen, stoffen afkomstig van de productie bij BP, zwevende stoffen alsook stikstof en fosfor.

 

COD

'COD' staat voor Chemical Oxygen Demand. In het Nederlands is dat Chemisch ZuurstofVerbruik (CZV). De met 'COD' aangeduide stoffen hebben een bepaalde hoeveelheid zuurstof nodig om de 'verontreiniging' in water af te breken. Het geeft een soort basiskwaliteit weer.