1. Home
  2. Wie we zijn
  3. BP Geel
  4. GVMK
  5. Milieu
  6. Milieu in cijfers
  7. OPSIS-overschrijdingen

OPSIS-overschrijdingen

Dit zijn de overschrijdingen van de informatiedrempel van OPSIS sinds de start van de inzet van het systeem bij BP in Geel, in april 2000.

 

BP peilt continu met het bewakingssysteem OPSIS rondom de PX-eenheid naar de aanwezigheid van koolwaterstoffen zoals benzeen. De onderneming is overeengekomen met de overheid dat wanneer dat systeem gedurende 30 minuten een waarde meet die de 100 microgram per kubieke meter overschrijdt, het bedrijf de Milieu-inspectie en een aantal overheidsinstanties op de hoogte brengt. Die 100 microgram per kubieke meter wordt de 'informatiedrempel' genoemd.
Hierna de overschrijdingen van de informatiedrempel van OPSIS sinds de start van de inzet van het systeem bij BP in Geel, in april 2000.

 

 

2018
In de maand maart 2018 werden er enkele overschrijdingen van de informatiedrempel vastgesteld. Deze hadden te maken met de onderhoudswerkzaamheden die op dat moment werden uitgevoerd. Tijdens een onderhoudsstop worden de productie-eenheden stilgelegd en chemicaliënvrij gemaakt om deze werkzaamheden veilig te laten verlopen. Mede door de koude weersomstandigheden zijn er beperkte hoeveelheden product achtergebleven, die dan bij het openen van de installaties geresulteerd hebben in een beperkte emissie. In de praktijk waren er dus enkele minimale overschrijdingen die onvermijdelijk zijn bij dergelijke grootschalige activiteiten. Deze overschrijdingen en de genomen acties werden aan de bevoegde overheden gemeld.
2017
In 2017 werden er geen overschrijdingen van de informatiedrempel vastgesteld.
2016
In 2016 werden er geen overschrijdingen van de informatiedrempel vastgesteld.
2015
In 2015 werden er geen overschrijdingen van de informatiedrempel vastgesteld.