1. Home
  2. Wie we zijn
  3. BP Geel
  4. GVMK
  5. Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een overheersend onderwerp binnen de chemische industrie in het algemeen en BP in Geel in het bijzonder.

 

De 'Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk', doorgaans ‘veiligheidsdienst’ genoemd heeft vele taken. Daaronder advies en steun aan de lijnsupervisie, uitbouw van een veiligheidsbeleid, bewustmaking, preventie ... Ook inzake crisisbeheersing heeft de veiligheidsdienst een belangrijke rol, denk daarbij aan de bedrijfseigen interventiedienst (brandweer, ambulance), organisatie van een rampenplanning, oefeningen ter zake, enzovoort.