1. Home
  2. Wie we zijn
  3. BP Geel
  4. GVMK
  5. Veiligheid
  6. Veiligheid in cijfers

Veiligheid in cijfers

Ongevallen met werkverlet

Wanneer iemand een ongeval heeft op de werkplek en daardoor langer dan één dag thuis moet blijven, spreken we over een ongeval met werkverlet.

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Jaarlijks aantal ongevallen bij BP in Geel die resulteerden in werkverlet (absolute cijfers). 

Ongevallen met doktersverzorging en/of alternatief werk

In deze statistieken kijken we naar de ongevallen die doktersverzorging vereisten en/of resulteerden in alternatief werk.

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Jaarlijks aantal ongevallen bij BP in Geel die doktersverzorging vereisten en/of resulteerden in alternatief werk (absoluut)

Ongevallen die eerste hulp vereisen

In deze statistiek kijken we naar de ongevallen die enkel eerste hulp vereisten (en dus niet in werkverlet resulteerden, noch doktersverzorging vereisten of resulteerden in alternatief werk).

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Jaarlijks aantal ongevallen bij BP in Geel die eerste hulp vereisten

Schierongevallen

Schierongevallen zijn bijna-ongevallen, incidenten zonder gevolg voor mens of milieu, maar die wel hadden kunnen resulteren in echte ongevallen.

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Jaarlijks aantal schierongevallen bij BP in Geel

Privéongevallen

Het cijfer 'privéongevallen' handelt over ongevallen waarbij BP-medewerkers voor korte of langere tijd werkonbekwaam waren door een letsel opgelopen in de privé-tijd. Veel voorkomend zijn ongevallen bij het sporten, in het verkeer en bij het klussen in huis.

Alle cijfers gelden voor het totaal van BP's eigen medewerkers en medewerkers van partnerfirma's (de zogenaamde contractanten of contractors). De enige uitzondering vormen de privéongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

Jaarlijks aantal privéongevallen bij BP in Geel 

Geldig voor BP-medewerkers én contractanten

Alle veiligheidsresultaten gelden voor zowel de eigen BP-medewerkers als voor de medewerkers van de partnerfirma's, ook wel contractors, contractanten of aannemers genoemd. De enige uitzondering zijn de cijfers over de veiligheid thuis en elders, de privé-ongevallen. Die gelden enkel voor BP-medewerkers.

 

Verschil absoluut en relatief

We maken soms een onderscheid tussen absolute en relatieve veiligheidscijfers. Absolute cijfers - bijvoorbeeld het aantal ongevallen met werkverlet per jaar - tonen maar een deel van de waarheid. Relatieve cijfers, ook wel frequentiegraad genoemd, houden rekening met de zogenaamde blootstelling. Die blootstelling is het aantal gewerkte uren in een bepaald jaar.
Een relatief cijfer of frequentiegraad wordt volgens de Belgische normen berekend als 'aantal ongevallen met werkverlet per miljoen uren blootstelling'.

 

OSHA-telling

BP meet de veiligheidsresultaten volgens de vernieuwde OSHA-richtlijnen (Occupational Safety & Health Administration).
Vele internationale bedrijven passen de OSHA-telling toe om de veiligheidsresultaten van dochtermaatschappijen in verschillende landen te kunnen vergelijken.

 

Verwant

OPSIS - maandresultaten

OPSIS - overschrijdingen