1. Home
  2. Wie we zijn
  3. BP Geel
  4. Nieuws en publicaties
  5. Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

Week 11-15 september 2017 - Seveso-oefening bij BP Geel

 

In de loop van week 37, van 11 tot 15 september, is er een Seveso oefening gepland. Tijdens deze oefening is het mogelijk dat externe diensten zoals brandweer of politie op de site aanwezig zijn.

De oefening start met een “waarschuwings” -signaal (brand, gas, lek).

Het einde van de oefening zal worden aangekondigd door het “alles veilig” signaal van de sirenes (1 minuut zelfde toonhoogte).

03-01-2017 Test van de Seveso sirenes op donderdag 5 januari 2017

 

De overheid laat weten dat op 5 januari 2017 tussen 11u45 en 13u15 de elektronische sirenes (Seveso-sirenes) opnieuw worden getest.

Op het ogenblik van de test geven de sirenes een alarmsignaal. Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking herhaald wordt.
Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap “proefsignaal”.

08-09-2016 Kleine brand snel geblust

Op donderdag 8 september, rond 10:30, klonk het brandalarm alarm op de site van BP Geel. Aanleiding was een brandje ter hoogte van de afbraakwerken van PIA. Na een tiental minuten was de situatie terug onder controle en werd het signaal uitgestuurd dat alles opnieuw veilig was. Er vielen geen gewonden noch materiële schade te noteren.

 

17-06-2016 Evacuatieoefening week 20-24 juni 2016

In de week van 20-24 juni is er een evacuatieoefening gepland. Deze oefening zal zich beperken tot een interne oefening waarbij op de site geen externe hulpdiensten worden betrokken. De start van de evacuatieoefening zal aangekondigd worden door het geven van het "alles veilig" signaal gevolgd door de radioboodschap "dit is een crisisoefening".

 

Heropstart na gepland onderhoud 14/05

Half april startte een geplande onderhoudsbeurt van een productie-eenheid op onze site.

Deze onderhoudsbeurt heeft haar finale fase bereikt en de fabriek wordt voorbereid om terug op te starten. Vooraleer het zover is, dient er een grondige reiniging van enkele kritische leidingen te gebeuren. Dit doen we door lucht krachtig door deze leidingen te blazen. We verwachten dat dit zal plaatsvinden in de loop van zaterdag 14 mei 2016. De timing kan nog wijzigen naargelang het verdere verloop van de onderhoudsbeurt. Het droogblazen kan mogelijk extra geluid veroorzaken.

Zoals altijd stellen wij alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken en willen we ons alvast verontschuldigen voor mogelijk ongemak.

Voor vragen of bijkomende informatie kan u terecht per mail via geelcomms@bp.com of op onze website www.bpgeel.be.

 

Transport reactor in nacht 18-19/02

Zoals reeds eerder gemeld, is het Wiesox-project volop in uitvoering bij BP Geel. De plaatsing van een nieuw reactorvat in augustus 2015 was een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van dit project.
Het weggehaalde (oude) reactorvat werd de voorbije maanden opgefrist en opgeknapt door de firma Coek Engineering in Geel (Liessel).
Tijdens de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 februari wordt dit vat dan van Coek naar BP vervoerd om terug geplaatst te worden in één van onze productie-eenheden.
Dit uitzonderlijke transport gaat gepaard met heel wat voorbereiding zoals het demonteren en het wegnemen van verkeerslichten en vlak voor en tijdens het transport wordt de Amocolaan grotendeels afgezet.

Naar verwachting zal dit plaatsvinden tussen 23 u. en 04.30 u. ‘s nachts. We realiseren ons dat dit transport – net voor, tijdens en net na die periode – eventueel ongemak kan opleveren en we wensen ons hiervoor alvast te verontschuldigen.

Voor vragen of bijkomende informatie kan u terecht per mail: geelcomms@bp.com

 

Data van de sirenetests in 2016

Bij noodsituaties kunnen sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Het netwerk van 570 sirenes wordt elke eerste donderdag van het trimster getest. In 2016 zijn er dus sirenetests op:

> Donderdag 7 januari
> Donderdag 7 april
> Donderdag 7 juli
> Donderdag 6 oktober

Voor eventuele reacties en/of verdere vragen naar aanleiding van deze sireneproeven kan iedereen ALTIJD terecht op het e-mail adres alerte@ibz.fgov.be.

Tijdens de week van de luide test (van 04 januari tot en met 08 januari) ,vanaf 09u00 tot 16u00, is het gratis nummer 0800-94.113 ter beschikking voor iedereen die bijkomende vragen heeft.

 

01-12-2015 Evacuatieoefening dinsdag 8 december 2015

Op dinsdag 8 december is er een evacuatieoefening gepland. Deze oefening zal zich beperken tot enkel een interne oefening waarbij op de site geen externe hulpdiensten worden betrokken.

De start van de evacuatieoefening zal aangekondigd worden door het geven van het “alles veilig” signaal, gevolgd door de radioboodschap: “dit is de start van een crisisoefening”.

 

20-11-2015 Extra test bedrijfssirenes

Zoals aangekondigd, werd vanaf midden oktober een gedeelte van onze installaties stilgelegd voor de inbouw van een nieuwe reactor en wegens (routine)onderhoudswerkzaamheden.
Ondertussen bereiken we de eindfase van deze stop en zal de installatie geleidelijk terug worden opgestart.

Omwille van deze verhoogde activiteiten werden onze bedrijfssirenes niet getest op de 1ste vrijdag/maand, maar zal de test uitzonderlijk doorgaan op de 3de vrijdag van de maand november, nl op vrijdag 20 november om 12.30 u.
Bijkomende informatie kunt u verkrijgen per mail: geelcomms@bp.com (bij voorkeur) of via onze groene telefoon 0800-13459.