Facturen & Financiële Zaken

Ik heb een factuur ontvangen van B2Mobility en niet van BP. Hoe komt dat?

Er zijn drie partijen in de klantovereenkomst: de klant, BP en B2Mobility GmbH (B2M). Die laaste partij fungeert als agent tussen de partners van de ROUTEX-overeenkomst (BP, Aral, Circle K, OMV, Agip). B2M heeft z'n hoofdkantoor in Bochum, Duitsland. U ontvangt van B2M facturen voor transacties die buiten de BP stations plaatsvinden. Omdat BP geen verkoper van producten en diensten van partner-stations is, kunnen wij hier ook geen facturen voor uitschrijven. Om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden, blijft BP wél uw enige crediteur, zoals ook in de overeenkomst staat. Met andere woorden: u heeft volgens uw contract te maken met twee partijen, maar u heeft slechts één crediteur.

Waarom heb ik meer dan één factuur ontvangen?

Dit kan gebeuren als u uw BP Tankkaart niet alleen bij BP-stations, maar ook bij partner-stations heeft gebruikt. B2Mobility GmbH (B2M) schrijft de facturen voor de transactie(s) bij partner-stations uit, afhankelijk van het land en de munteenheid van de betreffende transactie(s).

Wat is de verzamelnota die ik bij de facturen vind?

Op dit document staan alle factuurnummers én het totaalbedrag dat u aan BP verschuldigd bent.

De datum op de factuur van B2M verschilt van de BP-factuur. Welke is nu bindend?

De uiterste betaaldatum wordt berekend vanaf de datum die op de verzamelnota van BP staat.

Waarom staat er geen kentekennummer op de factuur van B2M?

Als de BP Tankkaart specifiek is uitgegeven voor een bepaald voertuig is het onmogelijk dat het kentekennummer niet op de factuur staat. Op de factuur van BP vindt u het kentekennummer direct onder het nummer van de BP Tankkaart. Op de factuur van B2M staat het op dezelfde regel als het BP Tankkaartnummer, helemaal aan het einde van de regel. Neem bij twijfel contact op met ons Business Service Centre.

Hoe vaak worden facturen verstuurd?

In uw overeenkomst leest u wanneer u periodiek facturen van ons ontvangt.

Er ontbreekt een factuur. Wat kan ik doen?

U kunt al uw facturen inzien en downloaden via uw Online Account.

Hoe geef ik een wijziging van mijn bankrekeningnummer door?

U dient een wijziging van uw bankrekeninggegevens per ommegaande aan ons door te geven. Het is daarbij noodzakelijk om een nieuwe SEPA-machtiging in te vullen, te ondertekenen en terug naar BP te sturen. Van ons ontvangt u een nieuw uniek referentienummer (kenmerk machtiging). 
Heeft u een B2B mandaat dan vult u dit unieke referentienummer op een tweede exemplaar van de machtiging, die u aan uw bank geeft. 
Heeft u een B2C mandaat dan hoeft u dit unieke referentienummer niet aan de bank door te geven.Deze procedure kan tot wel vier weken in beslag nemen.Tot die tijd kunt u uw betalingen via een overschrijving aan ons voldoen.

Moet ik een nieuwe SEPA-machtiging invullen als mijn bankrekening wijzigt?

Ja. U ontvangt van ons een nieuw uniek referentienummer (kenmerk machtiging), dat u invult op een tweede exemplaar van de machtiging, die u aan uw bank geeft. Zie vraag 31 voor verdere uitleg. 

Wat zijn de kosten van de BP Tankkaart?

Voor klanten met Online Beheer kost de BP Tankkaart € 0,75 exclusief btw per maand per pas.

Hoe worden de kosten van de BP Tankkaart in rekening gebracht?

U vindt de kosten voor elke actieve BP Tankkaart terug op uw BP-factuur aan het einde van elke maand. U betaalt deze kosten dus ook als u een BP Tankkaart niet gebruikt heeft.

Wat moet ik doen als mijn paslimiet is bereikt?

Voor klanten met vrachtauto's & autobussen (Truck & Bus) is het paslimiet ingesteld op € 2.000,- per pas per dag, met een maximum van vijf transacties per dag. Voor klanten met personen- en bestelauto's (Car & Van) is dit limiet € 200,- per pas per dag, met een maximum van vijf transacties per dag. 

Waarom vragen jullie een zekerheidsstelling voor de BP Tankkaart?

De zekerheidsstelling die wij vragen is gebaseerd op een krediet-analyse die wij standaard uitvoeren voor al onze klanten. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met ons Business Service Centre.

Wanneer krijg ik mijn zekerheidsstelling terug?

U krijgt de zekerheidsstelling van ons terug nadat uw contract is beëindigd. 

Welke korting krijg ik?

Op uw factuur vindt u zowel een basis- als een eenheidsprijs. De basisprijs is de standaardprijs van de brandstof en de eenheidsprijs is de prijs die u betaalt. Het verschil daartussen is uw korting.

Waarom krijg ik een factuur met een transactie uit Duitsland als ik hier niet ben geweest?

Als u de BP Tankkaart in het buitenland gebruikt worden hier kosten voor berekend en deze kosten worden gezien als een dienst. Onze verwerkende instantie B2Mobility GmbH (B2M) is gevestigd in Duitsland. Wegens verlegging van de BTW dienen deze ‘diensten’ daarom op de Duitse factuur te komen.