BP Privacy Statement

Deze website, https://www.bpplus.be, biedt informatie over de diverse tankpassen van BP en aanverwante diensten. Verantwoordelijk voor de website is:

BP Europa SE – BP België
Postbus 42
2660 Hoboken
België

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar cardsupport.be@bp.com.

We vinden uw privacy erg belangrijk en willen u met dit privacy statement duidelijk maken op welke manier wij persoonlijke gegevens behandelen.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

Indien u er voor kiest contact met ons op te nemen om informatie te verkrijgen over ons aanbod of om een aanbieding te vragen, zullen wij u vragen om ons te voorzien van een beperkt aantal persoonlijke gegevens. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst zijn en u een passend antwoord op uw vragen bieden.

Als u ons vraagt om nieuwsbrieven en/of andere communicatiemiddelen te sturen, dan vertrouwen wij op uw actieve goedkeuring voor het toezenden van deze materialen. U kunt er op elk moment voor kiezen om de voornoemde materialen niet langer te ontvangen, door gebruik te maken van de ‘opt-out’-links, die u aan de onderkant van het communicatiemateriaal kunt vinden.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie vrij te geven voor zover dit vereist is volgens de wet, of wanneer wij van mening zijn dat het vrijgeven van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, verzoek van een regelgever, of enige andere juridische procedure waarmee BP wordt geconfronteerd. In het geval dat BP onderhevig is aan een overname, afsplitsing of acquisitie, mogen wij uw persoonlijke gegevens doorspelen aan de nieuwe eigenaar van de onderneming.

Veiligheid van gegevens

Zodra wij uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen wij passende preventieve veiligheidsmaatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen onder andere onbevoegde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, onbevoegde wijziging, onrechtmatige vernietiging en toevallig verlies.

Gegevensuitwisseling buiten de EU

Aangezien BP wereldwijd actief is, kunnen uw gegevens gedeeld worden met /geraadpleegd worden door BP ondernemingen die betrokken zijn in het bedrijfsproces. Zulke interne gegevensuitwisseling binnen de BP groep wordt geregeld en gelegitimeerd door BP’s bindende bedrijfsregels (BP’s Binding Corporate Rules), die een passend niveau van gegevensbescherming binnen de BP groep garandeert.

Websiteverkeer en cookies

Bij uw eerste bezoek aan deze website, is u (door middel van een notificatie-banner) gevraagd om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Wij leggen u graag uit hoe wij deze cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken.

Bent u geïnteresseerd in algemene informatie over cookies en de technologie daarachter, dan raden wij u aan op de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. BP is hier geenszins aan verbonden.

Net als bijna elke andere website, maken wij om diverse redenen gebruik van cookies. Deze technologieën verschaffen geen persoonlijke informatie over uzelf, maar zijn gericht op de hardware-informatie van uw browser-apparaat en op uw interacties met onze website.

Met deze informatie kunnen wij:
 • continu de content en functionaliteiten van onze website verbeteren door te analyseren hoe, waar en op welke apparaten de website wordt gebruikt;
 • uw gegevens op de website onthouden, voor het geval u de website opnieuw bezoekt;
 • online advertenties op social media als Facebook, Twitter, LinkedIN en andere websites plaatsen.
Om opgeslagen cookies te verwijderen, of om het plaatsen van cookies op uw apparaat te voorkomen, verwijzen wij u graag naar het help menu van de door gebruikte internet-browser. Wij willen u er wél op wijzen dat het blokkeren van cookies de functionaliteiten van de website zal beperken.

Dataretentie

Om fraude te voorkomen, zullen wij de gegevens die u ons heeft verschaft bij een informatie-aanvraag voor een periode van nog eens 12 maanden bewaren na het moment dat wij uw aanvraag hebben afgerond. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd, dan wel onherkenbaar gemaakt, tenzij u klant wordt bij BP.

Uw rechten

Heeft u ons voorzien van persoonlijke gegevens? Dan heeft u bepaalde volgende rechten, verleend door diverse databeschermingswetten. Zo heeft u het recht om:
 • een kopie aan te vragen van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben;
 • aan u gerelateerde onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens te laten wijzigen;
 • ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, als deze onrechtmatig zijn verwerkt;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons opnemen

Heeft u vragen of zorgen over de manier waarop wij op deze website met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens omgaan? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar cardsupport.be@bp.com.

Wij kunnen dit Privacy Statement tussentijds updaten. Daarom raden wij u aan om deze tekst periodiek opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte bent van de laatste versie.

Dit Privacy Statement is voor het laatst herzien in april 2018.