• Home
  • Juridische verklaring

Juridische Verklaring

Voorwaarden betreffende het gebruik van de website www.bplubricants.com/be

Welkom op de website van BP Lubricants, divisie van BP Europa SE – BP Belgium

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

BP Lubricants

divisie van BP Europa SE – BP Belgium

Uitbreidingstraat 60-62

B-2600 Berchem

Tel.: +32 (0)3 286 6203

Fax: +32 (0)3 286 6207

E-mail: lubricants@bp.be

Gebruikers van deze site zijn gebonden aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Door verder te gaan, aanvaardt u deze voorwaarden.

Onze privacy-verklaring regelt het gebruik van de persoonlijke data die u ons via deze website bezorgt.

Andere BP websites kunnen andere algemene voorwaarden hebben. Gelieve daarom alle voorwaarden voor elke website die u bezoekt te controleren.

Onze verantwoordelijkheid

De informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of toepasselijk is op de omstandigheden van een bepaalde zaak.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op deze website en u bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website.

Noch BP Europa SE - BP Belgium, noch de aan haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van of informatie op deze website.

Het gebruik van links

Noch BP Europa SE - BP Belgium noch aan haar gelieerde maatschappijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, inclusief enige websites via dewelke u op onze website bent terecht gekomen.

Linken

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BP Europa SE - BP Belgium naar deze website te linken of hem aan te passen.

Trade marks

De naam en het logo van BP Europa SE - BP Belgium en aan haar gelieerde maatschappijen zijn gedeponeerde handelsmerken van BP p.l.c. Geen enkele toestemming, expliciet of impliciet wordt hierbij verleend over enig intellectueel eigendom van BP p.l.c.

Copyright

De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze website zijn eigendom van BP Europa SE - BP Belgium danwel aan haar gelieerde maatschappijen. Alle rechten worden voorbehouden.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende copyright wetten. Derhalve mag het materiaal enkel voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gekopieerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van BP Europa SE - BP Belgium is verkregen.

Niet persoonsgebonden informatie

Met uitzondering van persoonlijke informatie, die overeenkomstig onze privacy-verklaring zal worden behandeld, behouden we het onbeperkte recht om de informatie die u ons bezorgt op eender welke wijze te gebruiken. Deze informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Welk recht is van toepassing op deze website?

Uw gebruik van deze website en zijn downloads, alsook deze voorwaarden vallen onder het Belgisch recht
   

Copyright © 1999-2013 BP p.l.c.