Uw privacy

Uw privacy Informatie over onze organisatie en websites.

Informatie

BP respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacy-verklaring informeert u over ons privacy-beleid en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden. Op het gebruik van deze website, het downloaden van formulieren en alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil is uitsluitend de rechter te Antwerpen bevoegd. Deze website is eigendom van:

BP Europa SE - BP Belgium

Uitbreidingstraat 60-62

2600 Antwerpen (Berchem)

Tel.: + 32 3 286 08 11

Fax: + 32 3 286 08 92

E-mail: eric.devos@bp.com

Automatische dataverzameling

We loggen automatisch het domein en IP-adres van bezoekers op onze site. Deze informatie is niet persoonsgebonden, slechts de computer die de site bezoekt, wordt geïdentificeerd. Deze gegevens dienen om wereldwijd na te gaan waar de site wordt gebruikt om zo de dekking te verbeteren. Via doorklikanalyse krijgen we een beter zicht op het gebruik van de site, waardoor we onze service kunnen verbeteren. In geen geval worden deze automatisch gelogde gegevens gelinkt met identificeerbare persoonsgegevens.

Cookies

Op onze Belgische websites worden mogelijk cookies toegepast. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een Internetserver worden achtergelaten op de harde schijf van uw computer. Deze cookies vormen geen bedreiging voor uw privacy of veiligheid. Cookies worden om twee redenen gebruik:
  • Het stelt ons in staat uw volgende bezoek aan de website te personaliseren
  • Gebaseerd op uw voorkeur helpt de informatie om de navigatie op de site te vergemakkelijken en het verkrijgen van de gewenste informatie te versnellen.
U kunt de site ongestoord bezoeken als u de cookies afzet. Raadpleeg uw specifieke internet browser om niet langer cookies op uw PC toe te laten. Het niet toelaten van cookies kan in een aantal gevallen leiden tot verminderde toegankelijkheid van bepaalde sites, afhankelijk van de gekozen opties in uw browser.

Vier soorten cookies

Er worden mogelijk vier verschillende vormen van cookies op sommige van onze websites toegepast:
Session Cookies:

Deze tijdelijke cookies blijven actief zolang uw browser actief is. Onze webapplicatie gebruikt deze cookies om bepaalde informatie bij te houden wanneer u over verschillende webpagina's gegevens moet invullen.
Web Analytics Cookies:

Deze cookies laten ons toe om anonieme statistieken samen te stellen met als doel de sites te verbeteren en te beheren. De verzamelde informatie kan bijvoorbeeld aangeven welk pad u hebt gevolgd om toegang te krijgen tot onze site, evenals uw browse-patroon tijdens het surfen op de site. Deze zogeheten persistente cookies worden niet gewist wanneer u uw browser afsluit. Na een periode van twee jaar vervallen de cookies, tenzij u binnen deze termijn dezelfde site bezoekt, waardoor deze cookies opnieuw voor een periode van twee jaar geactiveerd worden.
Information Cookies:

Deze cookies zorgen ervoor dat de site onthoudt hoe u antwoordde op specifieke vragen die mogelijk gesteld werden bij het openen van bepaalde informatievensters. Als u bijvoorbeeld al hebt deelgenomen aan een webonderzoek zal deze cookie u garanderen dat u niet tweemaal voor een zelfde webonderzoek wordt uitgenodigd. Deze persistente cookies worden niet gewist bij het afsluiten van uw browser en vervallen na een periode van twee maanden.
Membership Cookies:

Deze cookies worden gebruikt om u toegang te verschaffen tot specifieke diensten die enkel bestemd zijn voor mensen die ingetekend hebben voor een lidmaatschap. Dit zijn persistente cookies, hetgeen inhoudt dat ze niet worden gewist bij het afsluiten van uw browser en na een periode van 12 maanden verlopen.

Aanvullende informatie vindt u op www.aboutcookies.org. BP is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website.

Dataverzameling en gebruik

Les données sont conservées pendant une période limitée afin de nous permettre de vous contacter efficacement. Elles seront ensuite dépersonnalisées et rendues non identifiables. Nous ne collectons pas d’autres données à votre sujet que celles décrites ci-dessus.

Databewaring

De door u verstrekte gegevens worden slechts bewaard voor een beperkte periode teneinde onze aangeboden diensten te verbeteren. Na afloop van deze periode wordt deze data gedepersonaliseerd en niet-identificeerbaar gemaakt. Bijkomende persoonlijke informatie wordt niet verzameld, met uitzondering van de hierboven vermelde.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Voor informatie in verband met de toegang tot uw persoonlijke gegevens of voor verdere vragen omtrent het BP privacy beleid, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: eric.devos@bp.com We sturen u dan binnen de 40 dagen een kopie van de persoonlijke gegevens die we van u bijhouden. Identificatie is daarvoor wel vereist. U behoudt het recht om uw persoonlijke data in te zien en aan te laten passen. Wij behouden het recht om deze kopie niet te versturen, maar geven dan wel de reden van onze weigering aan. Deze beslissing kan door u worden aangevochten.

Uitschrijven en bekendmaking data

U kunt zich op ieder ogenblik uitschrijven. De wijze waarop u dat doet, varieert naar gelang de BP website, maar is een eenvoudig proces. Bij de dataverzameling wordt u desgevallend de mogelijkheid geboden om de bekendmaking te weigeren, door een relevant vakje aan te vinken of door een e-mail te versturen. Alvorens wij uw persoonlijke data bekendmaken voor andere redenen dan de oorspronkelijke, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen.

Kinderen

BP erkent de bijzondere privacy behoeften bij kinderen en spoort ouders en opvoeders aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van kinderen. BP verzamelt om deze reden geen informatie van kinderen onder de 13 jaar. Haar websites richten zich niet tot kinderen onder de 13 jaar.

Beveiliging

Voor deze website hebben we een volledig beleid geïmplementeerd en technische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen volledig overeenkomstig met de geldende databeschermings -en dataprivacy- wetgeving. Deze werd ingevoerd om ongeoorloofde toegang tot de data, ongepast gebruik en bekendmaking, ongeoorloofde aanpassing en onwettelijke vernietiging of onopzettelijk verlies te verhinderen. Op dit ogenblik bieden we de gebruikers van onze website nog niet de mogelijkheid om een veilige transmissiemethode te gebruiken voor de verzending van persoonlijke gegevens.

Privacy: wettelijke overeenkomst

Onze privacyverklaring is in overeenstemming met de met de geldende databeschermings -en dataprivacy- wetgeving . Deze wetgeving is onderhevig aan veranderingen en we adviseren om onze privacyverklaring regelmatig te controleren.

Links

De BP-websites bevatten links naar derden voor verdere informatie. Door op deze links te klikken, zult u de betreffende BP-website verlaten. BP heeft geen controle over het beheer van deze sites en bijhorende privacygebruiken, die kunnen verschillen van die van BP. De privacyverklaring van BP heeft geen betrekking tot de gegevens die u verstrekt aan derden. We raden u aan om de privacyverklaring van elk bedrijf te bekijken alvorens u persoonlijke gegevens doorstuurt. Sommige bedrijven van derden kunnen ervoor kiezen hun persoonlijke gegevens te delen met BP. Deze overdracht van gegevens wordt dan beheerd door de privacyverklaring van deze derde partij.
   

© 1999-2013 BP p.l.c