Stichting Lezen en Schrijven

Het vermogen om te kunnen lezen en schrijven is een basisrecht voor elk individu en een randvoorwaarde voor een duurzame samenleving waarin iedereen actief kan deelnemen. Dit is goed voor het individu en voor de samenleving als geheel - en bevordert economische groei.
  
Stichting Lezen en Schrijven is in mei 2004 opgericht door H.K.H. Prinses Laurentien om het probleem van laaggeletterdheid in Nederland structureel aan te pakken. Als een van de grondleggers van de stichting, heeft BP de afgelopen jaren haar steentje bijgedragen aan het doorbreken van het taboe rond het onderwerp en het aanpakken van het probleem. Regelmatig werken wij met de stichting samen, o.a. in de Week van de Alfabetisering die ieder jaar in september plaatsvindt.