Milieu

Zorg voor veiligheid, milieu en gezondheid staat bij BP hoog in het vaandel. De doelstellingen op dit vlak worden eenvoudig verwoord: geen ongevallen, geen letsel aan mensen en geen schade aan het milieu. Ons wereldwijde Operating Management System (OMS) biedt een raamwerk voor standaardisatie, consistentie en het nauwgezet volgen van locale business processen. Uiteraard spelen locale wet- en regelgeving hierbij ook een belangrijke rol.  

BP doet er alles aan om de impact van haar activiteiten op het milieu te minimaliseren. Zo richten wij ons binnen onze eigen activiteiten op het verlagen van de CO2 uitstoot en het verbeteren van de energie-efficiëntie. Maar wij helpen ook anderen hun impact op het milieu te verminderen door de ontwikkeling en marketing van schonere brandstoffen, alsmede diverse vormen van duurzame energie.

Zo beschikken wij over een 22,5 MW windturbine park bij BP Raffinaderij Rotterdam in het industriegebied Europoort nabij Rotterdam. Het project wekt evenveel elektriciteit op als nodig is voor de consumptiebehoefte van 20.000 huishoudens en vermindert de uitstoot van CO2 met 20.000 ton per jaar.

Op de raffinaderij produceren en mengen wij biobrandstoffen voor zowel de binnenlandse markt als export. In lijn met Nederlandse wetgeving, bestaat de benzine en diesel die wij aan onze klanten leveren voor een bepaald percentage uit biobrandstoffen. Dit percentage zal geleidelijk oplopen. Naast biobrandstoffen, bieden wij de klanten op onze tankstations tevens LPG en onze ‘premium’ brandstof BP Ultimate (zowel benzine als diesel) die speciaal ontwikkeld is om de àllerbeste prestaties uit de huidige ultramoderne motoren te halen, de brandstofefficiëntie te optimaliseren en minder schadelijke uitlaatgassen te produceren.

Eind 2011 hebben wij een pilot met elektrische snelladers gelanceerd, waarbij gedurende vier jaar vier BP tankstations betrokken zullen zijn (twee in Utrecht, één in Rotterdam en één in Amsterdam). Wij willen hiermee in de toenemende vraag naar elektriciteit voor het wegverkeer voorzien en tevens de benodigde ervaring opdoen.
Via het BP Target Neutral programma kunnen alle Nederlandse weggebruikers hun CO2 uitstoot neutraliseren. Het programma berekent welke financiële contributie hiervoor nodig is. De bijdragen van de deelnemers aan het programma worden vervolgens geïnvesteerd in wereldwijde projecten die CO2 uitstoot beperken.