De afvalwaterzuiveringsinstallatie

Bacteriën zijn ziekteverwekkers, maar ze kunnen ook zeer nuttig zijn. BP maakt er gebruik van bij de zuivering van het afvalwater. Uit de verschillende raffinageprocessen komt water vrij dat natuurlijk oliesporen bevat. Daarnaast komen tankers die halffabrikaten of eindproducten komen laden, gevuld met water als ballast naar onze raffinaderij.

Al dit afvalwater wordt in een stroom die kan oplopen tot wel één miljoen liter per uur opgevangen. Olie en water worden gescheiden door het afromen van olie. Via filters en gebruikmakend van biologische filters ontstaat er gezuiverd water wat wordt geloosd in het Beerkanaal. Het is dan schoner dan het water van het kanaal. De afvalwaterzuiveringsinstallatie is in 2014 geopend.