Milieu en de raffinaderij

Alle procedures en instructies zijn door BP Raffinaderij Rotterdam beschreven en vastgelegd in een milieuzorgsysteem. Het systeem beschrijft precies wie wat doet en wanneer. Dat is belangrijk omdat iedereen dan weet wat hij moet doen en er zo geen misverstanden kunnen ontstaan.

Zorgvuldig in het dagelijkse werk

De medewerkers hebben een actieve inbreng in het milieuzorgsysteem. Zij voeden het met informatie uit de praktijk en zorgen daarmee tevens voor draagkracht in de organisatie. Op deze manier is een grote ‘kennisbank’ ontstaan van de dagelijkse werkzaamheden. Verschillende ondersteunende activiteiten en systemen, zoals het Traction registratiesysteem, zijn ontwikkeld om de bedrijfsprestaties te verbeteren. Het Traction systeem registreert in een grote database incidenten en acties met het doel deze te volgen, te analyseren en ervan te leren. Dat levert de correcties of verbetervoorstellen op om het (milieu)zorgsysteem te kunnen verbeteren. 

Regelmatig wordt getoetst of de procedures en instructies van het zorgsysteem worden nageleefd. Dat doet een extern bureau, maar ook eigen medewerkers die hiervoor zijn opgeleid. Zo blijven de medewerkers zich bewust van de actieve rol die ze in het zorgproces vervullen.