Veiligheid

Zorg voor veiligheid, milieu en gezondheid staat bij BP hoog in het vaandel. De doelstellingen op dit vlak worden eenvoudig verwoord: geen ongevallen, geen letsel aan mensen en geen schade aan het milieu. Ons wereldwijde Operating Management System (OMS) biedt een raamwerk voor standaardisatie, consistentie en het nauwgezet volgen van locale business processen. Uiteraard spelen locale wet- en regelgeving hierbij ook een belangrijke rol.  

Veilgheid is een prioriteit voor ons – en wij blijven ons inspannen om veiligheid en het beheersen van risico’s te verankeren in het hart van ons bedrijf. De aandacht voor veiligheid binnen BP komt niet alleen tot uiting in de zorgvuldige manier van werken op onze kantoren,  productielocaties en  tankstations. 

Er wordt ook veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid. Zo introduceerde BP binnen haar organisatie in Nederland al in november 2002 een verbod op het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden. BP gaat hiermee veel verder dan de wet op dit moment voorschrijft. Andere voorbeelden zijn de jaarlijkse cursussen defensief rijden voor medewerkers en incidenten-bestrijding voor de tankwagen chauffeurs die voor BP rijden. Daarnaast zijn alle door BP gebruikte tankwagens uitgerust met camera's en Dobli spiegel die het zicht naar achteren vergroten en tevens de dode hoek aan de zijkanten van de tankwagen verminderen.

Veiligheid op de raffinaderij

De hoofdactiviteit van BP Raffinaderij Rotterdam is het raffineren van aardolie, het beschikbaar maken van kwalitatief goede olieproducten en het voorzien in een commercieel platform voor haar aandeelhouders. 
 
BP Raffinaderij Rotterdam stelt zich tot doel om veilig, duurzaam en winstgevend te werken. Dit houdt ook in dat voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid een absolute voorwaarde is voor het opereren van ons bedrijf. Onze doelstellingen zijn duidelijk: 
  • een veilige werkomgeving (geen persoonlijk letsel)
  • voldoen aan wet- en regelgeving en specificaties (geen overschrijdingen, geen overtredingen)
  • continu verbeteren van de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering en van de integriteit van de installaties (geen procesincidenten)
  • toegewijde en trotse werknemers
BP Raffinaderij Rotterdam gebruikt haar Business Performance Contract om deze doelstellingen te bewerkstelligen en steunt hierbij op de volgende fundamenten: 
  1. Sterk leiderschap met heldere verantwoordelijkheden (accountabilities)
  2. Duurzame structuren en excellente werkprocessen (simpel, praktisch, effectief)
  3. Organisatorische bekwaamheid (functionele expertise, anticiperend en proactief handelend)
De doelstellingen en prestaties van BP Raffinaderij Rotterdam op gebied van veiligheid worden jaarlijks vastgesteld en regelmatig gecontroleerd, verbeterd en veilig gesteld door diverse processen. Hierover wordt regelmatig gecommuniceerd en positieve resultaten worden gewaardeerd. Het is de taak van alle Team Leaders om deze beleidsverklaring aan een ieder kenbaar te maken, de praktische aspecten er van uit te leggen en medewerkers te leiden en te betrekken op een inspirerende en motiverende manier. 

Een beleidsverklaring geeft de uitgangspunten op het gebied van HSSEQ (Health, Safety, Security, Environment, Quality) weer. Deze beleidsverklaring zal jaarlijks door het Refinery Leadership Team opnieuw worden beoordeeld.