Operations

Operations is de afdeling waar het vooral draait om de productie, verwerking, opslag en verlading van onze producten en halffabrikaten. 
 
Operations is verder opgedeeld in drie operationele onderafdelingen: 
  • de Crude Distillation Unit (CDU)
  • de Fluid Catalytic Cracking Unit (FCCU)
  • Oil Movements (OM)
De CDU asset bestaat uit de “Foster Wheeler Unit”en de ”Badger Unit”. De “Foster Wheeler Unit” vormt de oudste 
productie-eenheid van de raffinaderij en is in 1967 in bedrijf genomen. In 1972 is de Badger Unit (CDU3 & CDU4) opgestart. In 1998 zijn de volgende fabrieken aan het Foster Wheeler complex toegevoegd: 
  • Sour Water Stripper Unit (SWS)
  • Een waterstofsulfide terugwininstallatie, de H2S-Recovery Unit
  • Een zwavelterugwininstallatie, Sulpher Recovery Unit (SRU-C)
  • Een gasolieontzwavelingsfabriek, de Hydrofiner -3 Unit
En we zitten natuurlijk niet stil. Ingegeven door commerciële inzichten en veranderingen in de wetgeving, zijn er in de loop der tijd nog meer aanpassingen doorgevoerd. Zo is in 1999 de Foster Wheeler unit uitgebreid met een Benzeen Verwijderingsinstallatie en is in 2001 een Hydrogen Recovery Unit gebouwd. Rond 2010 is een Hydrogen Purification Unit en een nieuwe stoomboiler, de SG1004 gerealiseerd. In de komende jaren worden diverse bestaande units verder aangepast onder de vlag van het Reconfiguratie project.

De FCCU afdeling opereert de FCCU-unit. Deze fabriek is in 1981 opgestart. In deze unit wordt residu, de zwaarste crudefractie van de CDU’s, verwerkt tot lichtere producten zoals benzine, kerosine en LPG. In 1983 is de MTBE-unit (Methyl Tertiair Butyl Ether) aan de FCCU-unit toegevoegd en opgestart. Hier wordt een hoog-octaan-benzinecomponent geproduceerd voor loodvrije benzine. 
 
Onder Oil Movements (OM) verstaan wij in het algemeen het tankenpark en de haven met de aanlegsteigers voor zee- en binnenvaartschepen waar ook de ruwe olie (crude) wordt aangevoerd. Ook de zuivering van afvalwater vindt bij OM plaats. Hiervoor is een speciale zuiveringsinstallatie, bij ons bekend als de “Waste Treatment Area” in het tankenpark aanwezig. Op deze installatie wordt het afvalwater van de raffinaderij biologisch gezuiverd alvorens het wordt geloosd op het oppervlaktewater, het Beerkanaal. Ook het Entrepot en de pompstations voor de productverpompingen behoren tot OM. Verder zijn er nog de blendstations waar halfproducten gemengd worden tot eindproducten. 
 
De raffinaderij in Europoort is aangesloten op de Rhein-Main-Ruhrleitung (RMR). Via deze leiding worden eindproducten verpompt naar Duitsland. Verder zijn er twee aparte leidingen naar de Maasvlakte Olie Terminal (MOT). Naar Schiphol loopt een leiding voor de kerosine (ATK) en verder zijn er twee gasolieleidingen en één stookolieleiding naar ons voormalige Botlek depot, waarvan één gasolieleiding doorloopt naar Pernis. Tot slot maken we ook gebruik van opslagcapaciteit bij TEAM (een joint venture van BP, ExxonMobil en Aramco). 
 
Naast de pompstations, die worden gebruikt voor het mengen en beladen van schepen, tankauto’s en spoorwagons, zijn er ook pompstations waarmee tussen- en eindproducten zoals kerosine, nafta en gasolie van de raffinaderij worden verpompt naar Duitsland. Dit gebeurt via een ongeveer 600 km lange pijpleiding naar het Ruhr- en Maingebied. Nafta is een grondstof voor de petrochemische industrie.