FAQ Digitale actiepunten sparen

Q: Wat zijn digitale actiepunten?

A: Het is de vervanging van de papieren spaarstickers. Voortaan kan voor BP spaaracties alleen nog via de FreeBees-kaart worden gespaard voor digitale actiepunten. Gratis FreeBees-kaarten zijn te verkrijgen bij bemande BP stations.

Q: Hoe spaar ik digitale actiepunten?

A: Tijdens speciale spaaracties van BP, bijvoorbeeld Pyrex Cook & Click schalen, ontvangt u per x-aantal liter getankte brandstof een digitale actiepunt op uw FreeBees-kaart. Het aantal actiepunten of het aantal te tanken liters kan per spaaractie afwijken. Hiervoor dient u de actievoorwaarden van de dan lopende spaaractie na te lezen.

Q: Hoe lang blijven de digitale actiepunten geldig?

A: De geldigheid van de digitale actiepunten is gekoppeld aan een lopende spaaractie bij BP. Is de bewuste spaaractie afgelopen dan wordt het eventueel resterende saldo actiepunten gewist. Bij een eventuele volgende spaaractie start u opnieuw met sparen.

Q: Hoe kan ik zien hoeveel digitale actiepunten ik gespaard heb?

A: Op de kassabon staat zowel het aantal gespaarde actiepunten van de desbetreffende transactie, als het in totaal gespaarde actiepunten.
Is uw FreeBees-kaart geregistreerd, dan kunt u ook op FreeBees.nl bij ‘mijn FreeBees’ zien hoeveel actiepunten u heeft gespaard.

Q: Hoe werkt het inwisselen van digitale actiepunten?

A: Indien u genoeg digitale actiepunten heeft gespaard om een spaarartikel aan te schaffen dan overhandigt u uw FreeBees-kaart aan de kassamedewerker van uw BP station. U wordt dan gevraagd een 4-cijferige code in te voeren op de betaalterminal. Als uw FreeBees-kaart geregistreerd is dan is dit uw postcode, is uw FreeBees-kaart niet geregistreerd dan kunt u een willekeurige 4-cijferige code invoeren. Vervolgens betaalt u het spaarartikel (cash of pin).

Q: Mijn postcode niet wordt herkend bij aanschaf van een Pyrex-Schaal?

A: Als uw FreeBees-kaart geregistreerd is dan is uw postcode de code. U kunt op “mijn FreeBees” nakijken wat er is ingevuld bij de postcode, deze postcode moet worden gebruikt bij de aanschaf van een actieartikel. Staat er niets ingevuld dan is het van belang dat de postcode wordt ingevuld anders kan er geen aankoop plaatsvinden. Dit kan door de gegevens aan te passen binnen “mijn FreeBees”.

Q: Kan ik mijn digitale actiepunten delen of weggeven?

A: Ja, dat is mogelijk. U heeft twee opties (beide kunt u regelen via de FreeBees-klantenservice – 0800-0230623 of info@freebees.nl):

  • U kunt uw FreeBees-kaart koppelen aan die van iemand anders. Dat betekent dat de balans van beide accounts aan elkaar gekoppeld worden. Let op: u deelt dan van beide kaarten zowel het FreeBees-saldo als het aantal digitale actiepunten.
  • U kunt ook een hoeveelheid digitale actiepunten naar keuze over laten zetten naar een andere FreeBees-kaart. Op deze manier worden de kaarten niet gekoppeld en kunt u apart FreeBees blijven sparen.