Actievoorwaarden “Spaar nu voor Pyrex Cook & Click schalen bij BP”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Spaar nu voor Pyrex Cook & Click schalen bij BP.” die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branch van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76, Europoort Rotterdam (‘BP’)

 • Deze actie loopt vanaf 2 mei t/m 4 september 2018.
 • De deelnemende bemande BP stations zijn herkenbaar aan het promotiemateriaal.
 • U kunt enkel aan de spaarcampagne meedoen, indien u in het bezit bent van een FreeBees-kaart (gratis verkrijgbaar bij ieder bemand BP tankstation).
 • Bij elke 10 liter getankte brandstof ontvangt u 1 Pyrex-actiepunt op uw FreeBees-kaart. Bij 5 Pyrex-actiepunten kunt u al één van de 5 Pyrex schalen kopen. U kunt zo vaak deelnemen als u wilt.
 • Maximaal kunnen 10 Pyrex-actiepunten per tankbeurt gespaard worden.
 • De verkrijgbaarheid van de 5 types Pyrex schalen geldt uitdrukkelijk zolang de voorraad strekt.
 • Bij verlies of diefstal van uw FreeBees-kaart, behoudt u alleen uw gespaarde Pyrex-actiepunten bij een geregistreerde FreeBees-kaart.
 • Het eventueel resterende saldo gespaarde Pyrex-actiepunten komt na afloop van de spaaractie te vervallen.
 • Het bij te betalen bedrag voor de Pyrex schalen kan niet met FreeBees worden voldaan.
 • Het is mogelijk om het saldo aan Pyrex-actiepunten van verschillende FreeBees-kaarten met elkaar te combineren.
 • Pyrex-actiepunten worden persoonlijk op uw FreeBees-kaart gespaard en zijn overdraagbaar aan andere personen.           
 • Op vertoon van uw FreeBees-kaart en tegen inlevering van 5 Pyrex-actiepunten kunt u 1 Pyrex schaal aanschaffen met een bij betaling zoals hieronder vermeld.
 • Bij de aanschaf van een Pyrex schaal zal om uw postcode worden gevraagd. Indien uw FreeBees-kaart geregistreerd is zal deze worden gevalideerd met de bij ons bekende gegevens. In het geval van een anonieme FreeBees-kaart zal de postcode niet worden gevalideerd of opgeslagen.
 • Het is niet mogelijk om de aanschaf van een Pyrex schaal te combineren met het afrekenen van andere artikelen binnen dezelfde transactie.
 • BP en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • BP is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Voor vragen kunt bellen met FreeBees-klantenservice 0800 – 0230623.