Actievoorwaarden “Van Dobben stop & win”

De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Van Dobben stop & win” van Wild Bean Cafe van BP Europa SE - BP Nederland, branche van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan d’ Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort Rotterdam (‘BP’), hierna verder te noemen: “organisator”.

Met de “Van Dobben stop & win”-actie wil de organisator het Van Dobben assortiment – zoals dit verkrijgbaar is bij de Wild Bean Cafes van tankstations van BP – onder de aandacht brengen. Door deel te nemen aan de actie verklaart u kennis te hebben genomen van deze actievoorwaarden en gaat u akkoord met de toepasselijkheid ervan op de overeenkomst die tussen u en organisator tot stand komt in het kader van de actie.

Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen, voordat u deelneemt aan de “Van Dobben stop & win”-actie.

Actieperiode

De actie start op donderdag 6 september 2018 en eindigt op woensdag 7 november 2018 om middernacht.

Hoe werkt het?

De actie werkt als volgt:

 1. Om deel te kunnen nemen dient u bij een Wild Bean Cafe van BP in Nederland één van de volgende snacks uit het deelnemende Van Dobben assortiment te bestellen: Van Dobben rundvleescroquet, Van Dobben satécroquet, Van Dobben luxe kaassoufflé of Van Dobben gehaktstaaf.
 2. In het snackbakje vindt u een Van Dobben stop & win – kanskaart.
 3. De kanskaart dient u in te leveren bij de kassa, zodat de kassamedewerker de barcode op de kanskaart kan scannen.
 4. Wanneer de barcode wordt gescand, toont de kassa een van de volgende twee opties:
  a.       Helaas, u heeft geen prijs gewonnen.
  b.       U heeft een gratis snack gewonnen.
 5. Heeft u geen gratis snack gewonnen? Dan ontvangt u bij de kassa een voucher die recht geeft op 50 cent korting bij uw volgende snackaankoop.

Spelregels

Net zoals bij iedere actie, gelden ook voor de “Van Dobben stop & win”-actie een aantal regels:

 1. De actie loopt van 6-9-2018 t/m 7-11-2018. Gedurende deze periode kunt u zo vaak mee doen als u wilt.
 2. Om deel te kunnen nemen aan de actie, dient u de minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Bent u nog geen 18 jaar? Dan heeft u toestemming van een ouder of voogd nodig om deel te kunnen nemen.
 3. U ontvangt alleen een kanskaart als u een snack uit het deelnemende Van Dobben assortiment bestelt. Per snack ontvangt u maximaal 1 kanskaart.
 4. Per kanskaart kan maximaal 1 prijs worden geclaimd.
 5. De kortingsvoucher die recht geeft op € 0,50 korting op een snack, kan uiterlijk tot en met 30-11-2018 worden ingeleverd bij de deelnemende Wild Bean Cafes van BP binnen Nederland.
 6. Deze actie geldt uitsluitend binnen Nederland en alleen bij deelnemende Wild Bean Cafes van BP. De actie kan niet worden gecombineerd met andere (kortings)acties.
 7. Kanskaarten worden uitgegeven zolang de voorraad strekt. Daarbij geldt OP = OP.
 8. Een gewonnen prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere producten en/of diensten.
 9. Een lijst van deelnemende Wild Bean Cafes treft u aan op: www.wildbeancafe.nl/vandobben.

Prijzen

In totaal zullen de volgende prijzen worden uitgereikt:

 • Van Dobben-snack naar keuze (rundvleescroquet, satécroquet, luxe kaassoufflé of gehaktstaaf) (10.080 stuks)
 • Voucher van € 0,50 korting op een Van Dobben-snack naar keuze (rundvleescroquet, satécroquet, luxe kaassoufflé of gehaktstaaf) bij alle helaas kaarten (157.920 stuks).

De Van Dobben-snack naar keuze kan uitsluitend worden geclaimd bij een deelnemend Wild Bean Cafe bij een BP tankstation in Nederland. Deze prijs kan uiterlijk t/m 7 november 2018 worden ingewisseld. Indien deze prijs niet binnen voormelde periode wordt ingewisseld, vervalt het recht op de prijs. Deze prijs vertegenwoordigt een waarde van €2,- per stuk.

Kansspelbelasting

Over de gewonnen prijzen is geen kansspelbelasting verschuldigd.

Klachten en/of opmerkingen

Ondanks onze inspanningen rondom deze “Van Dobben stop & win’’-actie kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht of opmerking hebt. Wij willen u vragen deze met ons te delen via e-mail: consumentenservice@bp.com of telefonisch via: 0800-2727270. De organisator zal zich inspannen uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Wijziging van de actievoorwaarden en overige

 1. De organisator is gerechtigd om deze actievoorwaarden, waaronder de actieperiode, te wijzigen en/of de actie op te schorten of te beëindigen zonder daarmee tot enige compensatie aan de deelnemer gehouden te zijn. De actievoorwaarden mogen tijdens de actieperiode niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 2. De gewijzigde actievoorwaarden worden in elk geval gepubliceerd op: www.wildbeancafe.nl/vandobben. Na het wijzigen van de actievoorwaarden gelden alleen de gewijzigde voorwaarden en vervallen de oude.
 3. De organisator behoudt zich het recht voor om personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan de actie en zonder daarmee tot enige compensatie gehouden te zijn.
 4. “BP”, “Wild Bean Cafe” en “Van Dobben” zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen. Deze merknamen mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden gebruikt.
 5. De organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 6. Op de actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisator.
 7. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 8. Meer informatie omtrent de “Van Dobben stop & win”-actie treft u aan op de website: www.wildbeancafe.nl/vandobben.

Deze actievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 augustus 2018.