De sollicitatieprocedure

Onze sollicitatieprocedure is tweerichtingsverkeer.

Wij komen graag zoveel mogelijk te weten over jouw toegevoegde waarde voor BP Raffinaderij Rotterdam. En jij krijgt zoveel mogelijk informatie over ons, zodat je aan het eind van de procedure een helder beeld hebt van wat je kan verwachten van BP Raffinaderij Rotterdam als werkgever. 

Concreet bestaat onze procedure uit een drietal gesprekken, een Persoonlijke Profiel Analyse en een functiegerelateerde medische keuring. Het eerste gesprek zal een functie-inhoudelijk gesprek zijn. Is de functie, waar je op hebt gesolliciteerd, ook de functie die jij ambieert. En verwachten wij, dat jij de kwaliteiten in huis hebt om de functie een goede invulling te kunnen geven.
Wanneer dit gesprek voor beide partijen positief is verlopen, volgt het tweede gesprek. Dit gesprek zal meer over jou als persoon gaan, wat is je passie, wat zijn je ambities. En welke ambities heeft BP Raffinaderij Rotterdam en sluiten deze aan bij die van jou. De Persoonlijke Profiel Analyse, welke je voor dit gesprek invult, wordt als ondersteuning gebruikt. 

De laatste stap is het arbeidsvoorwaardengesprek. In dit gesprek zullen wij jou een concreet aanbod doen en de secundaire arbeidsvoorwaarden toelichten. Eventueel vindt na dit gesprek de functiegerelateerde medische keuring plaats. 

En dan kan jouw carrière binnen BP Raffinaderij Rotterdam beginnen.