Facturen & financiële zaken

Hoe gebeurt de facturatie van mijn BP Komfort Tankpas?

Wij sturen u maandelijks een overzichtelijke factuur via e-mail met daarop de kosten van uw BP Komfort Tankpas(sen) en de uitgaven die u in de betreffende periode met uw pas(sen) heeft gedaan. Om het milieu zoveel mogelijk te sparen, sturen wij geen papieren facturen.

Ik heb geen factuur ontvangen. Wat kan ik doen?

U kunt al uw facturen inzien en downloaden via uw Online Beheer onder Transacties, Factuur archief.

Wat is de betalingstermijn van de factuur?

De betalingstermijn van de facturen van uw BP Komfort Tankpas(sen) is drie dagen na ontvangst van deze.

Waar vind ik de transactiedata op de facturen terug?

Op de facturen ziet u per pas, het product en de exacte data van de transacties

Hoe geef ik een wijziging van mijn bankrekeningnummer door?

U dient een wijziging van uw bankrekeninggegevens per ommegaande aan ons door te geven. Het is daarbij noodzakelijk om een nieuwe SEPA-machtiging in te vullen, te ondertekenen en naar BP te sturen via de post.  Houdt u er alstublieft rekening mee dat wij uw bankrekeningwijziging pas kunnen doorvoeren na ontvangst van het nieuwe ondertekende SEPA machtigingsformulier. U krijgt daarna van ons een nieuw uniek referentienummer ter bevestiging. Wij verzoeken u om uw huidige bankrekening actief te houden tot de eerste incasso op de nieuwe rekening.

Wat zijn paslimieten en wat moet ik doen als deze zijn bereikt?

De BP Komfort Tankpas kent een limiet van € 200,- per pas per dag, met een maximum van vijf transacties per pas per dag. De weeklimiet is standaard € 500-  . Per pas per dag. Als u deze limiet(en) heeft bereikt, kunt u met de betreffende pas(sen) niet meer afrekenen tot zondag nacht. De limieten kunnen niet aangepast worden. Maandlimiet is maximaal Euro 5.000,- per account.

Waarom zie ik kosten uit Duitsland op mijn factuur als ik hier niet ben geweest?

Als u de BP Komfort Tankpas in het buitenland gebruikt, worden hier kosten voor berekend en deze kosten worden gezien als een dienst. Onze verwerkende instantie B2Mobility is gevestigd in Duitsland. Wegens verlegging van de BTW dienen deze ‘diensten’ daarom op de Duitse factuur te komen ook al heeft u bijvoorbeeld tol in Frankrijk betaald.

Hoe verander ik mijn bedrijfsadres?

U kunt ons uw nieuwe gegevens doorgeven per email via het emailadres: cardsale@bp.com. Zorgt u er wel voor dat uw gegevens bij de KVK reeds geupdated zijn.