Facturen & Financiële Zaken BP tankpassen

Ik heb een factuur ontvangen van B2Mobility en niet van BP. Hoe komt dat?

U ontvangt van B2Mobility GmbH (B2M) facturen voor transacties die buiten de BP stations plaatsvinden. Omdat u in het buitenland getankt heeft bij één of meerdere Routex partners krijgt u een detailfactuur van B2M. Het voorblad met totaaloverzicht komt van BP.

Er zijn drie partijen in de klantovereenkomst: de klant, BP en B2M. Die laaste partij fungeert als agent tussen de partners van de ROUTEX-overeenkomst (BP, Aral, Circle K OMV, Agip).B2M heeft z'n hoofdkantoor in Bochum, Duitsland. Omdat BP geen verkoper van producten en diensten van partner-stations is, kunnen wij hier ook geen facturen voor uitschrijven.

Om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden, blijft BP wél uw enige crediteur, zoals in de overeenkomst staat. M.a.w.: u heeft volgens uw contract te maken met twee partijen, maar u heeft slechts één crediteur.

Waarom heb ik meer dan één factuur ontvangen?

Dit kan gebeuren als u uw BP Plus Tankpas niet alleen bij BP-stations, maar ook bij partnerstations heeft gebruikt. B2Mobility GmbH (B2M) schrijft de facturen voor de transactie(s) bij partner-stations uit, afhankelijk van het land en de munteenheid van de betreffende transactie(s).

Wat is de verzamelnota die ik bij de facturen vind?

Op dit document staan alle factuurnummers én het totaalbedrag dat u aan BP verschuldigd bent.

De datum op de factuur van B2M verschilt van de BP-factuur. Welke is nu bindend?

De uiterste betaaldatum wordt berekend vanaf de datum die op de verzamelnota van BP staat.

Waarom staat er geen kentekennummer op de factuur van B2M?

Indien u bij het aanvragen van de tankpas een kenteken nummer heeft opgegeven, dan staat dit altijd vermeld op de factuur. U vindt dit nummer op facturen voor uw buitenlandse tankingen op dezelfde regel als het pasnummer. Op de facturen voor uw brandstofaankopen in Nederland staat het kenteken vermeld onder het pasnummer.

Indien u geen kentekennummer maar een naam heeft opgegeven voor de passen, dan komt deze naam op de factuur in plaats van het kentekennummer. Het is aan u om te kiezen wat u op de tankpas en dus ook op de factuur wordt vermeld.

Hoe vaak worden facturen verstuurd?

BP werkt met automatische incasso. De facturen worden wekelijks  verstuurd via e-mail (gratis) of via de post. (kosten: 1 euro per factuur). U ontvangt elke keer een factuuroverzicht met het totaal bedrag en een gedetailleerde factuur met alle transacties, excl. en incl. BTW. In uw overeenkomst kunt u ook lezen wanneer u periodiek facturen van ons ontvangt.

Er ontbreekt een factuur. Wat kan ik doen?

Al uw facturen van de afgelopen 13 maanden kunt u inzien en downloaden via uw Online Account via www.bpplus.com onder ‘transacties’ ‘factuur archief’. Heeft u geen OLS? Dan kunt u uw aanvraag telefonisch bij ons servicenummer. 0800 020 36 3 of per mail doen via: cardsale@bp.com.

Kan ik één factuur krijgen ipv meerdere facturen?

U krijgt altijd een voorblad met overzicht en totaalbedrag, vervolgens factuurdetails per land, ook in verband met BTW kunnen we hier niet maar één factuur voor geven, de buitenlandse bladen worden bovendien apart aangeleverd door onze partners.

Hoe geef ik een wijziging van mijn adres/ bankrekeningnummer of BTW-nummer door?

Wijzigingen in adres, bank- en of girorekening of BTW nummer dienen schriftelijk te worden doorgegeven via: cardsale@bp.com of via ons gratis servicenummer: 0800 020 36 31.

U dient een wijziging van uw bankrekeninggegevens per ommegaande aan ons door te geven. Het is daarbij altijd noodzakelijk om een nieuwe SEPA-machtiging in te vullen, te ondertekenen en terug naar BP te sturen. Van ons ontvangt u een nieuw SEPA formulier met een nieuw kenmerk machtigingsnummer.

Heeft u een B2B mandaat dan zou u uw nieuwe SEPA mandaat met uw nieuw kenmerk machtiningsnummer bij uw bank moeten registreren. 

Houd u er alstublieft rekening mee dat wij uw bankrekeningwijziging pas kunnen activeren na ontvangst van het ondertekende SEPA machtigingsformulier en na registratie bij uw bank. Wij verzoeken u om uw huidige bankrekening actief te houden tot de eerste incasso op de nieuwe rekening. Deze procedure kan wel vier weken in beslag nemen. Heeft u een B2C mandaat? Dan hoeft u dit unieke referentienummer niet aan de bank door te geven.

Wat is SEPA?

BP werkt met automatische incasso en Single European Payment Aggreement. Hiervoor hebben wij van alle klanten een ondertekend formulier nodig waarmee u BP machtigt voor incasso. Het formulier krijgt u altijd toegestuurd wanneer u zich online aanmeldt bij ons als klant. Deze zou u per post aan ons moeten retourneren naar het volgende adres:

BP Europa SE - BP Nederland
Afdeling Cards
Antwoordnummer 10045
3000 XB Rotterdam 
Nederland

Wat zijn de kosten van de BP Plus Tankpas?

De BP Plus Tankpas en het bijbehorende Online Beheer kosten € 0,75 exclusief BTW per pas per maand. De kosten vindt u vermeld als servicebijdrage OLS op uw eerste factuur van de maand. De kosten worden achteraf in rekening gebracht. U betaalt deze kosten ook als u een BP Plus Tankpas niet gebruikt heeft.

Hoe worden de kosten van de BP Plus Tankpas in rekening gebracht?

U vindt de kosten voor elke actieve BP Plus Tankpas terug op uw BP-factuur aan het einde van elke maand. U betaalt deze kosten dus ook als u een BP Plus Tankpas niet gebruikt heeft.

Wat moet ik doen als mijn paslimiet is bereikt?

Vanwege veiligheidsredenen heeft elke BP Plus tankpas een limiet.

Voor klanten met vrachtauto's & autobussen (Truck & Bus) is het paslimiet ingesteld op € 2.000,- per pas per dag, met een maximum van vijf transacties per dag.

Voor klanten met personen- en bestelauto's (Car & Van) is dit limiet € 200,- per pas per dag, met een maximum van vijf transacties per dag.

Als u uw weeklimiet van uw account wenst aan te passen dan kan u een e-mail sturen naar: cardsale@bp.com met daarin het gewenste limiet in euro’s. Hou er wel rekening mee, dat hieruit een nieuwe credit check volgt voor uw bedrijf en dat hieruit een mogelijke borgvraag kan komen.

Waarom vragen jullie een zekerheidsstelling voor de BP Plus Tankpas?

De zekerheidsstelling die wij vragen is gebaseerd op een krediet-analyse die wij standaard uitvoeren voor al onze klanten. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met ons Business Service Centre.

Wanneer krijg ik mijn borg terug?

Indien u borg heeft betaald toen u klant werd, ontvangt u deze terug wanneer de overeenkomst is beëindigd. Om administratieve redenen kan het zes tot acht weken duren voordat u uw borg van ons terug ontvangt. BP stort de borg terug op de oorspronkelijke rekening. Als de oorspronkelijke rekening is opgeheven, dan stort BP de borg terug op een zakelijke rekening waarvan uw onderneming de rekeninghouder is. Gelieve dit dan aan ons door te geven.

Indien u nog aanvullende informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met onze credit afdeling via: ar-benefvc@bp.com.

Waar is het borgbedrag op gebaseerd?

De kredietwaardigheid van onze klanten wordt op basis van zowel interne als externe informatie geanalyseerd. Deze procedure is van toepassing op al onze klanten. Op grond van het resultaat van deze credit-check kan het gebeuren dat wij genoodzaakt zijn om u om een borgsom te vragen.

Voor meer info hieromtrent, kan u D&B contacteren, daar kan u nagaan of deze de laatste informatie heeft van uw firma. U kan bij hen ook terecht indien u ooit kredieten wil nemen of uw firma wilt uitbreiden. 
 
Contactinformatie klantenservice D&B Nederland:
Website: http://www.dnb-nederland.nl/
Telefoon: 010-7109560

Welke korting krijg ik en wat wordt bedoeld met laagste prijsgarantie?

U ontvangt de korting op de grootverbruikerslijstprijs van BP. Is de prijs aan de pomp op het moment van tanken lager dan de grootverbruikerslijstprijs minus uw korting? Dan wordt de pompprijs berekend.
 
Uw korting is altijd op uw factuur na te lezen. U vindt hier zowel een ‘basisprijs’ als een ‘eenheidsprijs’.
 
De eenheidsprijs is de prijs die u betaalt. Deze prijs geldt per liter en is exclusief BTW.
 
Het verschil tussen de eenheids- en de basisprijs is uw korting, exclusief BTW.
 
In het geval dat een tankstation een hogere korting aanbiedt, zal op uw factuur de pompprijs aangegeven worden. Zo bent u bij BP altijd verzekerd van de laagste prijs!

Waarom krijg ik een factuur met een transactie uit Duitsland als ik hier niet ben geweest?

Als u de BP Plus Tankpas in het buitenland gebruikt (op uw tankpas staat INT) worden hier kosten voor berekend. Deze kosten worden gezien als een dienst. Onze verwerkende instantie B2Mobility (B2M) is gevestigd in Duitsland. Wegens verlegging van de BTW dienen deze ‘diensten’ daarom op de Duitse factuur te komen ook al heeft u bijvoorbeeld tol in Frankrijk betaald.

De factuur is niet betaald. Wat kan ik doen?

Indien automatische inacco niet lukt, dient u de factuur handmatig te betalen en betalingsbewijs te sturen naar onze afdeling credit: ar-benefvc@bp.com

Betalingsproblemen kunnen leiden tot het blokkeren van een BP Plus Tankpas.