Biobrandstoffen BP als alternatief

In een steeds veranderende wereld is het belangrijk om over voldoende brandstofvoorraden te beschikken. BP is voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om aan deze energiebehoefte te voldoen.

Ondertussen neemt de zorg om het milieu nog steeds toe. Het is absoluut noodzakelijk om de CO2 uitstoot te verkleinen. Door gebruik te maken van het non profit programma Target Neutral zet u al een goede stap om uw Carbon Footprint te verkleinen.

Het biobrandstoffenprogramma van BP en het BP Energy Biosciences Institute zijn de meest recente stappen op weg naar een beter milieu. De investeringen in biobrandstoffen leveren in de toekomst besparingen op.

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare  brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong.  Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen.  De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit. Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd. De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

Percentages biobrandstoffen

Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd. 
Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.