BP Target Neutral FAQ

1. Hoe gaat CO2 neutraliseren in z’n werk? Waar wordt het geld voor gebruikt?

Het neutraliseren van CO2 gaat over het ondersteunen van projecten over de hele wereld, waarbij ofwel broeikasgassen uit de atmosfeer worden gehaald (zoals bebossing), of wordt voorkomen dat broeikasgassen in de atmosfeer worden uitgestoten. Klimaatverandering is één van de meest urgente problemen van onze tijd en er is een wereldwijd antwoord nodig om oplossingen te vinden voor dit probleem. Het neutraliseren van CO2 is één van deze oplossingen. Terwijl een individu aan één kant van de wereld kooldioxide uitstoot, door bijvoorbeeld auto te rijden, wordt met behulp van CO2-neutralisatie dezelfde hoeveelheid kooldioxide ergens anders gecompenseerd. Hierdoor ontstaat een klimaatneutrale situatie. BP Target Neutral ondersteunt geloofwaardige en gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten over de hele wereld door VER CO2-certificaten aan te schaffen. VER staat voor Voluntary Emission Reduction, ofwel vrijwillige emissievermindering. Door deze projecten te financieren kan het gat gedicht worden tussen bijvoorbeeld goedkope en ‘vuile’ energieproductie (zoals kolencentrales vs windmolens). Daarnaast bieden deze vrijwillige CO2-credits ook veel sociale voordelen. Zo worden ook lokale gemeenschappen en infrastructuur ondersteund, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en werkgelegenheid.

2. Hoe kan ik er zeker van zijn dat het geld aan de juiste projecten wordt besteed?

De projecten die BP Target Neutral ondersteunt, worden geselecteerd door een onafhankelijk panel van experts op het gebied van klimaat- en milieuwetenschappen. Daarnaast bezoekt BP Target Neutral elk project voordat er certificaten van worden gekocht om er zeker van te zijn dat het volledig voldoet aan al onze strenge eisen op het gebied van onder meer veiligheid en beleid.

3. Waarom zijn vrijwel alle klimaatprojecten buiten Europa?

Het probleem van klimaatverandering speelt zich over de hele wereld af. Daarom is het ook belangrijk om wereldwijd te handelen. Het reduceren van CO2 op welke plek dan ook in de wereld heeft immers hetzelfde effect. Wij vinden het echter ook belangrijk om, naast het reduceren van kooldioxide, te kijken naar de totale positieve impact van een bepaald project op de omgeving. De klimaatstandaarden in Westerse landen zijn over het algemeen hoger dan die in ontwikkelingslanden, waar CO2 tegen veel lagere kosten gereduceerd kan worden (met dezelfde impact op het klimaat in de wereld). BP Target Neutral streeft altijd naar een evenwichtig portfolio van klimaatbeschermingsprojecten, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de locatie, maar ook met de aard van het project (opwekking van energie uit water en wind, landbouw, bebossing etc.). Wilt u meer weten over de projecten die BP Target Neutral ondersteunt? Kijk dan op https://www.bptargetneutral.com/nl/.

4. Waarom biedt BP een programma dat bedoeld is om mijn brandstofverbruik te verminderen?

Het neutraliseren van CO2 is slechts één (maar wel een belangrijke) pilaar van het BP Target Neutral programma. Om de strijd tegen klimaatverandering te winnen, is het uiteraard ook nodig om de uitstoot van CO2 als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen te verminderen. BP biedt diverse oplossing om dit te realiseren, bijvoorbeeld onze geavanceerde fleetmanagement-software BP FleetExpert, dat wagenparkbeheerders gedetailleerd inzicht geeft in de prestaties van hun voertuigen en chauffeurs. Daarnaast hebben wij een speciale eLearning-tool ontwikkeld waarmee chauffeurs hun brandstof-efficiënte rijgedrag kunnen verbeteren. Met beide activiteiten wordt de uitstoot van CO2 verminderd, waardoor u geld bespaart dat u weer kunt investeren in het neutaliseren van uw resterende CO2-emissies. BP Target Neutral = verminderen, vervangen en neutraliseren.

5. Zijn de activiteiten van BP Target Neutral gecertificeerd?

Van de selectie van projecten (gekozen door een onafhankelijk selectiepanel) tot het beheer ervan (locatiebezoek) en de aanschaf van carbon credits (onafhankelijk register); BP Target Neutral staat in elke fase open voor controle van buitenaf. Wij worden op jaarlijkse basis gecontroleerd door ICROA, het voornaamste industrie-orgaan voor de vrijwillige CO2-reductiemarkt. Deze instelling definieert en ontwikkelt de best practices voor vrijwillige carbon credits. Hieronder vallen ook het calculeren van de CO2-voetafdruk en de CO2-emissies van bedrijven.

6. Voldoet het neutraliseren van CO2 met BP Target Neutral aan milieuwet- en regelgeving?

BP Target Neutral opereert nadrukkelijk in de markt voor vrijwillige CO2-reductie, in tegenstelling tot de markt voor verplichte naleving van milieuwetten en –regelgeving (denk hierbij aan zogenaamde cap & trade-programma’s zoals het emissiehandelprogramma van de EU).

Hoewel programma’s voor de vrijwillige reductie van CO2-emissies een groot aantal voordelen opleveren voor ondernemingen, kunnen ze (nog) niet ingezet worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarentegen bieden vrijwillige CO2-reductieprogramma’s veel meer mogelijkheden op het gebied van marketing en PR dan wettelijke nalevingsprogramma’s. U laat immers zien dat uw bedrijf ervoor kiest om verder te gaan dan wettelijk nodig is op het gebied van CO2-reductie.

7. Wat is het verschil tussen BP Target Neutral en andere bestaande CO2-reductieprogramma’s?

BP Target Neutral is ontwikkeld als een eenvoudig te gebruiken en uiterst compleet programma om CO2-uitstoot te verminderen, vervangen én neutraliseren. Dit zorgt voor een grote impact op het verlagen van uw CO2-uitstoot en het neutraliseren van de resterende emissies. Allemaal eenvoudig via uw BP PLUS of BP Komfort Tankpas, zonder extra tijdrovende activiteiten of kosten.

8. Hoe wordt de CO2-uitstoot berekend? Wat zijn de factoren?

Door de verbranding van brandstof in een motor, ontstaat er voor elk brandstoftype een chemisch bepaald volume CO2. Dit volume is hetzelfde voor elke liter verbrande brandstof en resulteert in een emissiefactor. Dit noemen wij de ‘Tank-to-wheel’ emissiefactor. Hiernaast willen wij de hoeveelheid CO2 berekenen die vrijkomt als gevolg van de productie en distributie van brandstof (dit noemen wij de ‘Well-to-tank’ emissiefactor). Op deze manier kunnen wij de totale CO2-impact van een liter brandstof berekenen. Hierbij maken wij gebruik van de DEFRA cijfers van de Britse overheid. De emissiefactoren worden jaarlijks gecontroleerd en zo nodig herzien. Eventuele veranderingen in de brandstofproducten worden meegenomen in de calculaties. Als lokale well-to-tank emissiefactoren beschikbaar zijn, gebruiken wij deze om de meest accurate berekening te maken.

De huidige Europese emissiefactoren (Well-to-wheel) zijn:
1 liter benzine = 2.799 gram CO2 -> 2.808
1 liter diesel = 3.245 gram CO2 -> 3.211
1 liter LPG= 1.710 gram CO2 -> 1.714
1 kilo CNG = 0.577 gram CO2 -> 0.530

9. Kan ik ook deelnemen aan Target Neutral als ik geen BP tankpas heb?

Nee. BP Target Neutral is een integraal onderdeel van het BP tankpassenaanbod. Dit houdt in dat deze unieke CO2-managementoplossing naadloos aansluit op onze andere producten en services. CO2-emissies en neutralisatie staan ook simpelweg vermeld op de tankpasfactuur. Aanmelden voor een BP PLUS of BP Komfort Tankpas doet u heel eenvoudig online. Aan het einde van het aanmeldingsproces kunt u kiezen voor de optie BP Target Neutral. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van BP Target Neutral op een self service-basis, door uw kooldioxide-uitstoot te berekenen met onze CO2-calculator op https://www.bptargetneutral.com/nl/ en handmatig emissies te neutraliseren met diverse betaalopties.

10. Hoe kan ik deelnemen aan BP Target Neutral met mijn BP PLUS / BP Komfort Tankpas?

Heeft u al een BP PLUS of BP Komfort Tankpas? Dan kunt u zich eenvoudig aanmelden voor BP Target Neutral via BP Online Beheer. Eenmaal ingelogd op uw persoonlijke account, vindt u een sectie over BP Target Neutral met daarbij de mogelijkheid om u aan te melden.

11. Wat zijn de kosten van BP Target Neutral?

De kosten voor het neutraliseren van 1 ton CO2 via BP Target Neutral zijn momenteel € 3,30 / ton. U betaalt geen administratiekosten of andere bijdragen, aangezien het programma volledig non-profit is.

12. Wat zijn de kosten per liter?

Op basis van de huidige portfolio CO2-prijs van € 3,30 / ton, zijn de prijzen:
Benzine: 0,92 eurocent per liter -> 0,93
Diesel: 1,06 eurocent per liter -> 1,06
LPG: 0,56 eurocent per liter -> 0,57
CNG: 0,20 eurocent per kilo -> 0,17

13. Waarom is er een apart contract voor BP Target Neutral en de online chauffeurstraining?

Dit komt omdat deze diensten door verschillende rechtspersonen worden aangeboden. Als gevolg hiervan moeten er dus verschillende contracten worden afgesloten. BP Target Neutral handelt namens BP International Limited, dat ook deel uitmaakt van de BP Group (BP plc.).

14. Hoe kan ik gebruik maken van de online chauffeurstraining?

Neem hiervoor contact op met uw accountmanager, of stuur ons een e-mail. Wij brengen u dan in contact met de aanbieder van de training. U sluit direct een contract met deze aanbieder.

15. Hoe kan ik gebruik maken van BP FleetExpert?

Neem hiervoor contact op met uw accountmanager, of bel ons Business Service Centre op 0800 – 020 36 31. Zij kunnen u helpen met de relevante documenten en de installatie-link.

16. Hoe bereken ik de CO2-voetafdruk van mijn wagenpark?

In onze geavanceerde fleetmanagement-software BP FleetExpert vindt u een speciale rapportage over de CO2-uitstoot van alle voertuigen in uw wagenpark. De rapportage is gebaseerd op de transactiedata per tankpas / voertuig.

17. Ben ik verplicht om de CO2-uitstoot van mijn gehele wagenpark te neutraliseren?

Zeker niet. Via BP Online Services kunt u hier zelf een keuze in maken. U heeft meerdere opties: om te beginnen kunt u als hoofdgebruiker de sub-gebruikers selecteren voor BP Target Neutral. Hierna kunt u kiezen voor een bepaald percentage CO2-neutralisatie dat zal gelden voor alle geselecteerde tankpassen. Ten slotte kunt u de tankpassen selecteren die zullen deelnemen aan BP Target Neutral.

18. Ik heb nog een andere tankpas of een eigen tankinstallatie. Hoe neutraliseer ik dat volume?

Via BP Online Services kunt u in de BP Target Neutral-sectie aangeven dat u een aanvullende hoeveelheid CO2 via het programma wilt neutraliseren.

19. Ik wil graag gebruik maken van de online chauffeurstraining, maar wil niet mijn CO2-uitstoot neutraliseren. Is dit mogelijk?

Nee, de online chauffeurstraining is alleen beschikbaar voor deelnemers aan BP Target Neutral.

20. Kan ik de hoeveelheid CO2 die ik neutraliseer opnieuw berekenen?

Dat is niet nodig. Op de factuur van uw BP tankpas vindt u altijd een transparante berekening van de hoeveelheid CO2 die u neutraliseert per tankpas.

21. Hoe kan ik mijn deelname aan BP Target Neutral gebruiken voor promotie-doeleinden?

Via BP Online Services kunt u een certificaat aanmaken voor een zelfgekozen periode. Op dit certificaat staat de naam van uw bedrijf en de hoeveelheid CO2 die u heeft geneutraliseerd in de bewuste periode. Met deze certificaten kunt u uw MVO-activiteiten promoten en een positieve reputatie opbouwen. Zo kunt u een BP Target Neutral certificaat toevoegen bij aanbestedingen / tenders, of gebruiken in diverse bedrijfsrapportages. Via BP FleetExpert heeft u ook toegang tot de CO2-reductiedata, die u verder kunt gebruiken in programma’s als Excel.

22. Hoe wordt mijn neutralisatie gefactureerd? Hoe ziet mijn tankpasfactuur eruit?

Nadat u zich heeft aangemeld voor BP Target Neutral, zal de neutralisatie getoond worden als extra regel per tankpas op uw factuur. De berekening geschiedt op basis van uw instellingen (welke gebruikers, tankpassen en/of neutralisatiepercentage). Op uw tankpasfactuur vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze berekening. Neutraliseert u ook externe volumes CO2 via BP Target Neutral? Dan vindt u deze volumes aan het einde van de factuur.

23. Is BP Target Neutral vrijgesteld van BTW?

Ja, voor neutralisatie van CO2 via BP Target Neutral hoeft u geen BTW te betalen.

24. Hoe kan ik mijn BP Target Neutral-contract beëindigen?

In de Algemene Voorwaarden van het BP Target Neutral-programma vindt u de voorwaarden, periode en procedure om uw BP Target Neutral-contract te beëindigen.

25. Hoe kan ik een certificaat krijgen?

U kunt zelf een BP Target Neutral-certificaat aanmaken voor een zelfgekozen periode via BP Online Services. Het certificaat wordt aangemaakt als pdf-bestand dat u kunt downloaden en/of printen.