BP Wholesale

Binnen BP Wholesale kunt u terecht voor een groot scala aan producten. Van brandstoffen, bio/ cso tickets en zwavel tot smeermiddelen, oileanalyses e.d. voor de binnenvaart.

Brandstoffen

BP Wholesale is u van dienst met uiteenlopende kwaliteitsbrandstoffen.

De brandstoffen kunt u afhalen bij verschillende depots verspreid over Nederland. Zo worden op de BP Amsterdam Terminal (BAT) diverse producten geleverd, zoals butaan, propaan, vluchtige nafta's, kerosine, benzines en diesels. Al deze brandstoffen worden speciaal samengesteld tot het product dat u nodig hebt.

De producten kunnen per truck afgehaald worden op de verschillende depots binnen Nederland. Ook is het mogelijk product per schip (barge) af te halen op BP’s eigen depots in Rotterdam of Amsterdam.

De volgende standaardproducten zijn verkrijgbaar:
 • Euro 95
 • Diesel
 • Propaan en Butaan en mengsels propaan /butaan (LPG)
LPG is een afkorting van 'Liquefied Petroleum Gas', LPG is een mengsel van propaan en butaan. Deze producten ontstaan bij de raffinage van ruwe olie. Daarnaast worden propaan en butaan gewonnen als bijproduct bij de winning van aardgas.

Propaan wordt ook gebruikt in de verwarmingsmarkt in gebieden die niet op het aardgasnet zijn aangesloten. Propaan wordt ook in flessen verkocht. Tevens is de petrochemie een grote afnemer van propaan en butaan.

LPG is als autobrandstof het minst schadelijk voor het milieu. Bij de verbranding van LPG komen vrijwel geen koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx) vrij. 

Propaan, butaan en LPG zijn onder normale omstandigheden gassen en worden voor transport en opslag vloeibaar gemaakt (= liquefied), waardoor er een volumereductie van 250 plaatsvindt. Het vloeibaar maken kan op 2 manieren, koelen tot het gas een vloeistof wordt of het product onder druk te zetten. 

Af raffinaderij worden propaan, butaan en LPG onder druk vervoerd in speciale tankwagens. 

Bio/ CSO tickets

Bent u op zoek naar Bio of CSO tickets, dan bent u bij BP ook aan het juiste adres.

Binnenvaart

Als schipper wilt u uw vaartuig efficiënt en veilig inzetten. De producten en services van BP helpen u daarbij. U kunt rechtstreeks bij BP of bij een van de officiele BP Partners terecht voor hoogwaardige brandstoffen, smeermiddelen, olieanalyse en andere zaken. 

Hierdoor bent u verzekerd van een uitgebreid netwerk van bunkerstations en bunkerschepen. Met de laagzwavelige scheepvaartgasolie/ ULSD van BP vaart uw schip soepel en efficiënt.

Smeermiddelen

BP biedt u een breed assortiment kwalitatief hoogwaardige scheepssmeermiddelen. In samenwerking met alle gerenommeerde motorfabrikanten ontwikkelen we voortdurend nieuwe motoroliën. Stuk voor stuk voldoen ze aan de hoogste eisen op het gebied van standtijd, emissienormen en duurzaamheid. Op de smeermiddelen van BP kunt u dan ook altijd vertrouwen. Klik hier voor meer informatie.

Zwavel

Een bijproduct van de raffinage van ruwe olie is vloeibare zwavel. De zwavel komt heet (ongeveer 140 graden) en vloeibaar uit de ontzwavelingsprocessen waarna ze wordt opgeslagen in speciale tanks. BP kan deze vloeibare zwavel aanbieden vanuit de BP Raffinaderij in Rotterdam (BPRR). Het product kan afgehaald worden per truck waarna het gebruikt wordt voor verschillende doeleinden, waaronder de productie van kunstmest. 

Depots

BP heeft in Nederland een aantal strategische depots met moderne blend- en opslagterminals. Van hieruit worden brandstoffen gedistribueerd met schepen en trucks. De terminals zijn voor een groot deel volledig geautomatiseerd.

Bij al deze depots bent u welkom voor al uw brandstoffen. De belangrijkste locaties zijn de BP Raffinaderij Rotterdam en de BP Amsterdam Terminal.

BP Raffinaderij Rotterdam

De BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR) bevindt zich in het Europoort gebied in Rotterdam. De totale productiecapaciteit is circa 400.000 vaten ruwe olie per dag, met een jaarlijkse productie van bijna 19 miljoen ton. BPRR beschikt over twee locaties: Europoort (schepen) en Pernis (trucks). Op het tankauto- laadstation in Pernis kunnen per dag zo'n 125 tankauto's worden beladen. LPG wordt op de locatie Europoort geladen in zowel tankauto’s als spoorketelwagens.

BP Amsterdam Terminal

De BP Amsterdam Terminal (BAT) ligt aan de Hornweg in het westelijk havengebied van Amsterdam. De BAT is een moderne import/export distributieterminal voor diverse brandstoffen. De BAT is met 77 tanks en een totale opslagcapaciteit van ruim een miljoen kubieke meter één van de grootste opslagbedrijven voor olieproducten in het Amsterdamse havengebied en één van de grotere in Europa.

De terminal beschikt over een volledig geautomatiseerd tankauto- laadstation met 10 laadrekken en een capaciteit van 250-300 trucks per dag. Tevens beschikt de terminal over een laadfaciliteit met 2 laadrekken voor het laden van propaan, butaan en LPG.

Overige depots

Andere depots waar brandstof afgehaald kan worden vindt u in:
 • Arnhem
 • Groningen
 • Zwolle
 • Hengelo
 • Wageningen
 • Geertruidenberg
 • Roermond
 • Vlissingen
 • Utrecht

Contact

BP Europa SE - BP Nederland

Afdeling Wholesale
d’Arcyweg 76
Havennummer 6425
3198 NA Europoort-Rotterdam
Postbus 1131
3000 BC Rotterdam
Tel.: +31 (0)10-2491490
Mail: BP-Supply-Benelux@bp.com