Actievoorwaarden “Member-get-member actie BP Komfort - Win een gratis online ondernemerstraining van Yellow Walnut”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de member-get-member actie “Win een Online Ondernemerstraining van Yellow Walnut”, die georganiseerd wordt door BP Europa SE - BP Nederland, branch van BP Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort-Rotterdam (‘BP’).
 • De actie loopt  vanaf 21 november 2016 t/m 30 juni 2017.
 • Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Indien een huidige BP Komfort klant (lees een BP klant  die een BP Komfort Tankpas heeft), een nieuwe prospect-ondernemer tipt op de BP Komfort Tankpas, en aan wie na aanmelding, de Tankpas wordt verstrekt, ontvangen zowel de huidige BP Komfort klant (tipgever) als nieuwe BP Komfort klant (getipte) een gratis Premium Online Ondernemerstraining van Yellow Walnut (ter waarde van E 149 ex btw).
 • Uitkering van de gewonnen prijs in contant geld is niet mogelijk.
 • Deelnemers (zowel tipgevers als getipten) moeten minimaal 18 jaar zijn of ouder.. Personeelsleden van BP of Yellow Walnut en een ieder die op enigerlei wijze direct betrokken is bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 • Om in aanmerking te komen voor de gratis Online Ondernemerstraining van Yellow Walnut, ontvangen de winnaars in een felicitatiemail een actiecode waarmee zij op https://www.ondernemerstraining.nl/paid-register/ een Premium  Online Ondernemerstraining kunnen activeren.
 • Een BP Komfort klant (tipgever) kan maximaal 1 gratis Online Ondernemerstraining winnen. Indien BP Komfort klant (tipgever), meerdere ondernemers getipt heeft, zal BP bij het toekennen van de prijzen de eerste getipte die zich via tipgever heeft aangemeld als winnaar beschouwen.
 • Een nieuw aangemelde BP Komfort klant (getipte) komt ook slechts 1 keer in aanmerking voor de prijs. De eerste aanmelding geldt als de winnende aanmelding.
 • BP kan 350 online ondernemerstrainingen van Yellow Walnut weggeven. Dit betekent 175 trainingen aan tipgevers en 175 trainingen aan getipten.
 • De online ondernemerstraining van Yellow Walnut bestaat uit de volgende modules:
  • Verkoop
  • Marketing
  • Ondernemers Pitch
  • Social Media
  • Online Marketing
  • Toegang Boost Your Business Event
 • De actiecodes dienen uiterlijk 30 juni 2017 te zijn geactiveerd. Daarna vervalt de gratis online ondernemerstraining.
 • BP en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met deze actie. BP kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de te verstrekken trainingen en de kwaliteit ervan. 
 • BP is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Voor vragen over de member-get-member actie, kunt u kijken op http://www.bp.com/nl_nl/bp-plus/netherlands/de-bp-komfort-tankpas-groot-voordeel-voor-kleine-ondernemers.html of bellen met de BP Business Service Centre op 0800-020 36 31
 • Voor vragen over de Online Ondernemerstraining van Yellow Walnut kunt u kijken op www.ondernemerstraining.nl of bellen met 088 – 939 25 30.