Bewaar transactiebonnen uit Frankrijk!

Belangrijk nieuws voor transportondernemers die regelmatig in of door Frankrijk rijden: de Franse autoriteiten hebben aangekondigd strenger te zullen toezien op de juistheid en volledigheid van brandstoffacturen. Dit kan per direct gevolgen hebben voor (een deel van) de uitbetaling van de accijnsvergoeding.

Onze partner in BTW- en accijnsteruggave, Alfa Transport Service (ATS), is uiteraard op de hoogte van de verscherpte controle en raadt ondernemers aan om in ieder geval alle transactiebonnen uit Frankrijk goed te bewaren. Steekproefsgewijs zal er vanuit Frankrijk namelijk gevraagd worden naar de bonnen van de pomphouder. Wanneer deze niet op verzoek worden aangeleverd, kan dit tot afwijzing van het dossier (en dus afwijzing van accijnsvergoeding) leiden. Handmatige toevoegingen en/of ontbrekende gegevens zorgen er ook voor dat een factuur wordt afgewezen.

Welke facturen worden wel geaccepteerd?

Een factuur wordt geaccepteerd wanneer deze de wettelijke en verplichte informatie bevat. Let wel: het gaat om de inhoud en niet om de lay-out.

De verplichte gegevens op de factuur zijn:

 • Uitgiftedatum
 • Factuurnummer
 • Transactiedatum
 • NAW gegevens afnemer
 • NAW gegevens leverancier (incl. juridische vorm, Siret- of Siren nummer)
 • BTW nr. van leverancier én afnemer bij een factuur met een totaalbedrag > 150 EURO
 • Benoeming product of prestatie
 • Gedetailleerd overzicht van elke geleverde dienst of product
 • Plaats en postcode van aankoop brandstof
 • Aard van brandstof en het volume
 • Factuur moet toewijsbaar zijn aan het voertuig
 • Prijs (excl. BTW)
 • Mogelijke prijs verhogende en verlagende zaken
 • Wettelijk toepasbaar BTW tarief en totaalbedrag van de BTW
 • Totaal te betalen bedrag incl. BTW
 • Uiterste betaaldatum
 • Eventuele boetes bij late betaling
 
 

Heeft u vragen over de teruggave van Franse dieselaccijns? Neem dan contact op met uw accountmanager of bel ons
Business Service Centre op 0800 - 020 36 31.