Ecovignet Crit’Air verplicht in Franse steden

Milieusticker vergeten kan leiden tot fikse boetes

Votre attention, s’il vous plaît. Het Franse ecovignet Crit’Air is sinds 1 juli verplicht voor alle voertuigen die zich in gemeentelijke milieuzones begeven. Op deze manier wil de Franse overheid de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden in stedelijke gebieden verlagen. Zijn uw voertuigen regelmatig in deze steden te vinden? Vergeet dan niet om de milieusticker op te plakken. U riskeert anders een fikse boete.

Verschillende milieuzones

Elke Franse stad kan op basis van de Crit’Air wetgeving een milieuzone instellen. Er zijn daarbij twee soorten milieuzones: een zone waar permanent beperkt verkeer toegestaan is (Zone à Circulation Restreinte, of ZCR) en een luchtkwaliteitszone (Zone de Protection de l’Air, of ZPA). Het soort milieuzone bepaalt óf en wanneer voertuigen een geldige milieusticker nodig hebben om de zone binnen te rijden.

Een permanente zone geldt het hele jaar, maar kan beperkt worden tot bijvoorbeeld doordeweeks van 08:00 uur tot 20:00 uur. In die tijd mogen dus alléén voertuigen rijden die over een milieusticker beschikken. In een ZPA heeft u alleen een geldige milieusticker nodig in het geval van (langdurige) luchtvervuiling. In het Frans wordt dit ‘pic de pollution’ genoemd. Is hier geen sprake van? Dan mag u zonder sticker de zone in.

Zes categorieën

Het Crit’Air Ecovignet kent zes categorieën. 0 is daarbij het minst vervuilend (elektrische auto’s) en 5 het meest vervuilend (dieselvoertuigen ouder dan 17 jaar). Het type Crit’Air Ecovignet is afhankelijk van hat jaartal waarin een voertuig is geregistreerd, de energieklasse en de EURO-emissienorm. Wilt u weten welk certificaat u nodig heeft voor uw voertuigen? Gebruik dan de simulator op de officiële website van Crit’Air.

Steden met een milieuzone

Op dit moment gelden er milieuzones in Parijs, Lyon, Lille en Grenoble. Naar verwachting zullen andere steden, waaronder Straatsburg, Avignon, Bordeaux, Le Havre en Toulouse snel volgen. Specifieke regels kunnen van stad tot stad verschillen. Wij raden u dan ook aan om uzelf goed op de hoogte te brengen van de milieuregels die gelden voor het stedelijke gebied waar uw voertuigen heen moeten.

Waar kunt u het vignet bestellen?

Hoewel de milieusticker eerder alleen besteld kon worden door voertuigen die in Frankrijk geregistreerd staan, is het Crit’Air Ecovignet sinds februari van dit jaar ook verplicht voor buitenlandse voertuigen. De enige website waar u het vignet kunt bestellen is www.certificat-air.gouv.fr. De prijs van het vignet is vastgesteld op € 3,70, exclusief verzendkosten. Bestel het vignet op tijd. De levertijd duurt gemiddeld 10 dagen, maar de levertijd kan oplopen tot wel 6 weken.Tijdelijk kan in plaats van de sticker de coupon gebruikt worden die onder de factuur staat. Hierop staat het kenteken van het voertuig vermeld.

Voorkom een boete!

Sinds 1 juli controleert de Franse politie of bestuurders zich aan de Crit’Air regelgeving houden. Dit doen ze onder andere in Parijs en Lyon. Als blijkt dat het ecovignet niet aanwezig of zichtbaar is, kan een boete opgelegd worden. Deze bedraag minstens € 135,- voor vrachtauto’s en autobussen en kan oplopen tot € 450,-.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Crit’Air vignet? Kijk dan hier. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw accountmanager of bellen met ons Business Service Centre op 0800 – 020 36 31.