Overstappen naar BP

Eenvoudig en efficiënt met een persoonlijk implementatieplan!

Overstappen naar een andere leverancier is vaak lastig en tijdrovend. Bij BP helpen wij iedereen graag beter op weg - dus ook als het om een switch van uw huidige leverancier naar BP PLUS gaat. Wij zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt met een persoonlijk implementatieteam.

Samen met een coördinator van uw bedrijf - en eventuele derde partijen - stelt dit team een plan op, bespreekt de implementatie en draagt ook zorg voor de uitvoering ervan.

De globale stappen van het implementatieplan

  1. Kaartopties en andere (veiligheids)parameters bepalen
  2. Kentekens en gegevens kaarthouders verzamelen om BP PLUS Tankpassen aan te vragen
  3. Trainen en begeleiden in het gebruik van de BP-tools
  4. Communicatie met het management van alle betrokken partijen
  5. Communicatie met de kaarthouders: BP PLUS Tankpassen, pincodes en handleiding opsturen
  6. Tankadvies op maat opstellen (om visiting costs te beperken)
  7. Vastleggen van verantwoordelijkheden
  8. De samenwerking periodiek evalueren en zo nodig bijsturen