• Home
  • Juridische informatie

Juridische informatie

Welkom op de website van BP Smeermiddelen, divisie van BP Europa SE - BP Nederland

Voorwaarden voor het gebruik van de website www.bplubricants.com/nl

   

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door

BP Smeermiddelen,

Divisie van BP Europa SE - BP Nederland

Rivium Boulevard 301

2909 LK Capelle a/d Ijssel

Postbus 1131,

3000 BC Rotterdam

Tel.: +31 (0)10-2491111

Fax: +31 (0)10-2491510

E-mail: smeermiddelen@bp.nl

Gebruikers van deze site zijn gebonden aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Door verder te gaan, aanvaardt u deze voorwaarden. Onze privacyverklaring regelt het gebruik van de persoonlijke data die u ons via deze website bezorgt. Andere BP websites kunnen andere algemene voorwaarden hebben. Gelieve daarom alle voorwaarden voor elke website die u bezoekt te controleren.

Onze verantwoordelijkheid

De informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of toepasselijk is op de omstandigheden van een bepaalde zaak. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op deze website en u bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website. BP Europa SE - BP Nederland, noch de aan haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, aanvaarden enige aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van, of informatie op deze website.

Het gebruik van links

Noch BP Europa SE - BP Nederland noch aan haar gelieerde maatschappijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, inclusief de websites via welke u op onze website terecht bent gekomen.

Linken

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BP Europa SE - BP Nederland naar deze website een link aan te leggen of hem aan te passen.

Trade marks

De naam en het logo van BP Europa SE - BP Nederland en aan haar gelieerde maatschappijen zijn gedeponeerde handelsmerken van BP p.l.c. Geen enkele toestemming, expliciet of impliciet, wordt hierbij verleend over enig intellectueel eigendom van BP p.l.c.

Copyright

De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze website zijn eigendom van BP Europa SE - BP Nederland dan wel aan haar gelieerde maatschappijen. Alle rechten worden voorbehouden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende copyright wetten.

Derhalve mag het materiaal uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gekopieerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van BP Europa SE - BP Nederland is verkregen.

Niet-persoonsgebonden informatie

Met uitzondering van persoonlijke informatie, die overeenkomstig onze privacyverklaring zal worden behandeld, behouden we het onbeperkte recht om de informatie die u ons bezorgt op welke wijze dan ook te gebruiken. Deze informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Welk recht is van toepassing op deze website?

Uw gebruik van deze website en zijn downloads, alsook deze voorwaarden, vallen onder het Nederlandse recht.