Energietransitie

De wereld verandert snel en onze industrie verandert mee. Onder invloed van technologische ontwikkelingen en de toenemende zorg over het milieu verschuift de energiemix in de richting van koolstofarme bronnen. Binnen BP willen we bijdragen aan deze transitie - en ons bedrijf zal er ingrijpend door veranderen.

De energie die wij leveren heeft altijd gezorgd voor economische groei en sociale vooruitgang. Nu staan we voor een tweeledige uitdaging: voldoen aan de vraag naar meer energie en tegelijkertijd koolstofemissies verminderen. Als wetenschappers en technici onderkennen we de urgentie van de klimaatuitdaging en kunnen we een grote bijdrage leveren aan de oplossing hiervan.